Informacja w sprawie naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 r.:

• karty zgłoszenia do programu wydawane będą od 8 stycznia 2024 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Studziennej 2, w pokoju 36 w godzinach 7:00 – 15:00. Karty dostępne są również na stronie internetowej: https://mopr.kielce.pl,

• przyjmowanie wypełnionych i kompletnych kart zgłoszenia do programów wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności odbywać się będzie wyłącznie w pokoju 36 przy ul. Studziennej 2 w terminie od 15.01.2024 r. do 29.02.2024 r. w godzinach 7:00 – 15:00,

• kartę oceny stanu pacjenta wg skali Barthel wypełnia lekarz pierwszego kontaktu lub pielęgniarka środowiskowa,

• złożenie karty zgłoszenia do programu nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług w roku 2024.

Kwota przyznanych środków finansowych na realizację programu w ramach Funduszu Solidarnościowego w roku 2024 wynosi 2 999 106 zł.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Powrót na początek strony