Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców w praktyce

W drugim dniu konferencji „Zoom na Kielce”, przedstawiciele Lublina, Siemianowic Śląskich, Zduńskiej Woli i Pleszewa przedstawili efekty wdrożeń swoich projektów, prowadzonych w ramach konkursu "Human Smart Cities - miasta współtworzone przez mieszkańców".

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego, Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz innych miast było podsumowaniem projektu pn.”System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” realizowanego przez Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City Urzędu Miasta Kielce. Podsumowanie projektu Miasta Kielce odbyło się w pierwszym dniu konferencji. Więcej w artykule - „Zoom na Kielce” czyli podsumowanie projektu upowszechniania idei inteligentnego miasta.

Konferencję otworzyła zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór, która pogratulowała realizacji projektów z zakresu Smart City, które są przygotowywane z myślą o upowszechnianiu idei miasta inteligentnego, odpowiadającego na potrzeby mieszkańców poprzez monitorowanie usług i rozwoju.

- Dla nas jest bardzo ważne, aby w przygotowywaniu miejskich polityk uczestniczyli sami mieszkańcy. Zależy nam na poznawaniu ich opinii, aby realizacja poszczególnych inwestycji czy usług była odpowiedzią na konkretne potrzeby osób w różnym wieku. Wszystko to z myślą o poprawie standardu życia mieszkańców i zwiększeniu ich udziału w podejmowaniu istotnych decyzji – powiedziała Bożena Szczypiór.

W spotkaniu z przedstawicielami Lublina, Siemianowic Śląskich, Zduńskiej Woli i Pleszewa uczestniczyła również zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda oraz pracownicy Urzędu Miasta Kielce.

Dyskusję rozpoczęto od prezentacji projektów realizowanych przez poszczególne miasta w ramach konkursu z unijnym dofinansowaniem - Human Smart City. Sesje poprowadził Kamil Wieder, naczelnik Wydziału Wsparcia JST w Departamencie Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które jest organizatorem konkursu.  

Ryszard Żyśko, zastępca dyr. ds. strategii, akademickości i smart city Miasta Lublin, przedstawił wdrożenie projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin”. Głównym jego celem było opracowanie strategii rozwoju miasta 2030, a także wypracowanie programu edukacyjnego, popularyzującego ideę inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców.

Realizację projektu „SMART Pleszew”, przedstawiła zastępca burmistrza Izabela Świątek. Działania projektowe zmierzały do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew oraz zwiększenia efektywności zarządzania i jakości oferowanych usług poprzez wypracowanie trzech koncepcji inteligentnego zarządzania miastem w działach woda/powietrze/ziemia oraz wdrożenie dziewięciu ekorozwiązań pilotażowych w ramach koncepcji SMART CITY opartych na innowacyjnych technologiach.

Projekt „Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich” zaprezentowała Magdalena Faracik-Nowak, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. Celem projektu było utworzenie banku danych o mieście, które mogą być wykorzystywane w działaniach biznesowych, polityce społecznej czy działaniach na rzecz młodzieży.

Michalina Łagunionok, zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta Zduńska Wola, przedstawiła realizację projektu „60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”. W ramach projektu skierowanego do seniorów i osób młodych powstały m.in. skwer międzypokoleniowy im. Pawła Królikowskiego oraz infokioski. Przeprowadzono wizyty studyjne w dziewięciu miastach, a jednym z elementów było forum międzypokoleniowe z udziałem mieszkańców i przedstawicieli urzędu miasta.

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa - Dlaczego warto uczestniczyć w projektach nastawionych przede wszystkim na poprawę życia mieszkańców? Wzięli w niej udział przedstawiciele Lublina, Pleszewa, Siemianowic Śląskich, Zduńskiej Woli i Kielc - miast, które uzyskały dotację ze środków unijnych w ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Fundusz Spójności POMOC TECHNICZNA.jpg

Powrót na początek strony