Jak chronić się przed nowotworami. Spotkanie dla osób niesłyszących

W poniedziałek, 17 października o godz. 16.00 w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczych przy ul. Jagiellońskiej 30 w Kielcach odbędzie się spotkanie edukacyjne na temat profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych, dedykowane osobom z dysfunkcją słuchu. Spotkanie w całości będzie tłumaczone na Polski Język Migowy. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Na temat wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów opowie Katarzyna Majka, edukator w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w regionie dedykowane wyłącznie osobom głuchym i niedosłyszącym.

Organizatorzy podkreślają, że to doskonała okazja do uświadomienia i przypomnienia osobom niesłyszącym z Kielc i regionu tego, jak ważna jest profilaktyka nowotworowa w sposób dostosowany do ich potrzeb. Następnym etapem będzie zachęcenie jak największej grupy osób do badań pod kątem ryzyka zachorowania na nowotwory. 

Wydarzenie to inicjatywa Anny Kwiatkowej, prezes Fundacji „Centrum Nauki i Rozwoju Żuraw” we współpracy z Jerzym Pióro, pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, Andrzejem Janowskim, przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Izabelą Opalińską, rzecznikiem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 

Powrót na początek strony