Jak zapłacić mniej za prąd? Informacja dla gospodarstw domowych

W związku z ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw oraz nowelizacją rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną gospodarstwa domowe zapłacą o 125,34 zł mniej za prąd z 2023 r.

Jak skorzystać z obniżki?

Z obniżki mogą skorzystać gospodarstwa domowe, które spełnią jeden z określonych w rozporządzeniu warunków:

1. zweryfikują i potwierdzą poprawność swoich danych, które posiada przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, lub

2. wyrażą zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną korespondencji elektronicznej, w tym faktur  VAT (eFaktury), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym, lub

3. wyrażą zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo, lub

4. zmniejszą w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 r., a 30 września 2023 r. zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2022 r. a 30 września 2022 r., lub

5. są prosumentami energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub

6. złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Oświadczenia złożone w ramach rządowej tarczy solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub  rolnicze gospodarstwa domowe).

W tym celu do 15 grudnia 2023 roku należy złożyć odpowiedni formularz u sprzedawcy energii elektrycznej, z którym ma się podpisaną umowę. Formularz można przesłać:

·        elektronicznie,

·        przez eBOK,

·        przez platformę ePUAP,

·        osobiście w Biurze Obsługi Klienta,

·        osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa,

·        korespondencyjnie na adres sprzedawcy energii elektrycznej.

Kwota obniżki zostanie zaksięgowana automatycznie na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań.

Jeśli nie spełnią Państwo żadnego z określonych w rozporządzeniu warunków do zastosowania obniżki, to w 2024 r., po przeprowadzeniu weryfikacji, sprzedawca energii elektrycznej powiększy Państwa rachunek o kwotę, o którą pomniejszona została należność za 2023 r.

Po więcej informacji na temat rozporządzenia i obniżki, odsyłamy do stron internetowych czterech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce:

·        PGE Obrót S. A. https://www.gkpge.pl/dla-domu/zaplac-mniej-o-125-zl-za-prad 

·        ENEA S. A. https://www.enea.pl/obnizka-rachunku 

·        ENERGA-Obrót https://www.energa.pl/dom/aktualnosci/news/obnizka-rachunku-za-prad 

·        Tauron https://www.tauron.pl/obnizka.

 

Powrót na początek strony