Jerzy Pilch patronem kieleckiej Biblioteki

Jerzy Pilch patronem Miejskiej Biblioteki Publicznej
MBP

Miejska Biblioteka Publiczna będzie nosiła imię Jerzego Pilcha. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Kielce radni byli za przyjęciem uchwały w tej sprawie.

Z wnioskiem o nadanie imienia miejskiej instytucji kultury wystąpiła dyrektor placówki Anna Żmudzińska.

Jak napisano w uzasadnieniu uchwały „nadanie imienia Jerzego Pilcha Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach jest ogromnym zaszczytem i wpłynie na zwiększenie prestiżu instytucji. Biblioteka będzie pierwszą taką placówką w Polsce noszącą imię tego znamienitego pisarza”.

Jerzy Pilch to jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych, laureat wielu nagród literackich. Ostatnie miesiące swojego życia pisarz spędził w naszym mieście. Kielczanie wspominają go jako ciepłego i empatycznego człowieka. Czytelnicy Biblioteki chętnie sięgają po jego książki. We wrześniu 2021 roku podczas festiwalu "Pociąg do literatury. I Herling -Grudziński Festiwal" poświęcono Jerzemu Pilchowi specjalny panel dyskusyjny. Na kolejnej edycji festiwalu kontynuowane będą wspomnienia o pisarzu i jego twórczości.

Powrót na początek strony