Jesień z historią i kulturą Żydów

Muzeum Historii Kielc wraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu "Jesień z historią i kulturą Żydów" towarzyszące wystawie czasowej "Kielce-Keltz. Historia społeczości żydowskiej". W piątek, 28 października odbędzie się wykład dr. hab. prof. UJ Michała Galasa z Uniwersytetu Jagielońskiego, badacza, autora publikacji z zakresu historii religii Żydów, a także redaktora "Polin. Studies in Polish Jewry" i "Scripta Judaica Cracoviensia".

Tematem wykładu będą frankiści - członkowie żydowskiej sekty religijnej zgrupowanej wokół Jakuba Franka, działającej od połowy XVII do pierwszego dwudziestolecia XIX wieku. Ta religijno-polityczna grupa opierała się na sabatanizmie i mesjanizmie żydowskim XVII i XVIII wieku, odrzucała Prawo Mojżeszowe i Talmud na rzecz kabalistycznej księgi Zohar. Charakterystycznym dla tego wyznania była asymilacja z religią katolicką. Warto dodać, że historia frankistów stała się głównym wątkiem powieści "Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk.

Wykład dla studentów i młodzieży szkół średnich odbędzie się o godz. 12:00 w Auli im. Czesława Miłosza na Wydziale Humanistycznym UJK (Nowy Kampus, ul. Uniwersytecka 17). Drugi wykład otwarty zaplanowano o godz. 17.30 w Muzeum Historii Kielc (ul. Świętego Leonarda 4).

Michał Galas prof. UJ - kierownik Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich oraz kierownik Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth. Ukończył studia religioznawcze na UJ (1990), w 1997 roku uzyskał stopnień doktora nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym UJ, a w 2008 roku otrzymał na Wydziale Historycznym UJ stopnień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność – historia i kultura Żydów; od 2019 roku profesor uczelni UJ.

Autor, współautor i redaktor wielu publikacji w zakresie zainteresowań badawczych – historii religijnej Żydów polskich oraz historii judaizmu we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem judaizmu w USA.

Członek redakcji czasopism naukowych: “Polin. Studies in Polish Jewry”, „Scripta Judaica Cracoviensia”, „Prace Historyczno – Archiwalne”. Współprzewodniczący (wraz z prof. Janem Doktórem) ogólnopolskiego seminarium naukowego „Duchowość żydowska”, ŻIH. Organizator wielu międzynarodowych konferencji i warsztatów naukowych, sekretarz Nagrody im. Józefa Gierowskiego i Chonego Shmeruka.

 

Powrót na początek strony