Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Miasto Kielce w dniach 15-25 października 2005 r. gościło seniorów z zaprzyjaźnionych europejskich miast. W dziesięciodniowym spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy z Gotha (Niemcy), Winnicy (Ukraina), Orange (Francja), Budapesztu-Csepel (Węgry) oraz Sandviken (Szwecja).
Projekt taki służył integracji obywateli w ramach partnerstwa między bliźniaczymi miastami Kielc.


Blisko 50-cio osobowej zagranicznej grupie towarzyszyli słuchacze kieleckiej uczelni dla seniorów. Odbyło się szereg spotkań i imprez, które mocno zintegrowały uczestników projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Jednym z punktów programu były wieczorki narodowe poszczególnych grup. Goście prezentowali dania i trunki typowe dla ich krajów i regionów, opowiadali o działalności lokalnych organizacji skupiających wokół siebie osoby starsze, wymieniali pomysły na indywidualną realizację własnych potrzeb po zakończeniu aktywności zawodowej.
Uczestnicy wzięli również udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej i spotkali się z władzami Kielc. Mieli okazję zapoznać się z sytuacją kieleckich seniorów, odwiedzając m.in. Dom Pomocy Społecznej, Dom Seniora czy spotykając się z Kręgiem Instruktorów ZHP w Domu Harcerza w Białogonie. Odbyło się kilka wycieczek po Kielcach i regionie, m.in. goście zwiedzili Muzeum Narodowe, Skansen w Tokarni, zorganizowano wyjazd do Sandomierza – z udziałem uczestniczących w tym czasie w „Weekendzie Partnerstwa” władz miast partnerskich Kielc.


„Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku” to przede wszystkim forum wymiany doświadczeń seniorów z poszczególnych krajów, spostrzeżeń i uwag dotyczących polityki rządów i samorządów lokalnych wobec osób starszych. Nie zabrakło jednocześnie spotkań towarzyskich, wieczorków tanecznych, warsztatów terapii zajęciowej i pieczonej w ognisku polskiej kiełbasy, która okazała się hitem kulinarnym. Zorganizowane przez Ośrodek Inicjatyw Twórczych „Piekarnia” spotkanie pokoleń było okazją do dobrej zabawy przy dźwiękach szantowych przebojów granych przez młodzieżowy zespół „Fog”
Realizacja projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku” w ramach europejskiego programu Town Twinning, który finansowo wspiera takie inicjatywy, miał na celu uświadomienie zagadnień polityki europejskiej dotyczących osób starszych.
Dzięki takim międzynarodowym spotkaniom „Obywateli – Seniorów” organizatorzy chcą zwrócić uwagę na problemy, jakie pojawiły się w Europie – starzejące się społeczeństwa, marginalizacja osób starszych i ich problemy z tym związane, takie jak poczucie osamotnienia, nadmiar czasu wolnego, z którym nie wiadomo co zrobić, niewielka liczba propozycji aktywizujących seniorów w życiu lokalnych społeczności.
Zamierzenia organizatorów miały na celu zjednoczenie sił osób starszych w walce z marginalizacją, uciążliwymi barierami, z jakimi spotykają się każdego dnia.
Przez wspólne dyskusje i działania w ramach „uniwersytetu” starano się dowieść, że proces starzenia się dotyczący każdego z nas, wcale nie musi być nudny ani smutny, ale może być również okresem nowych wyzwań i doświadczeń w zakresie samorealizacji.
Gospodarzem projektu było Miasto Kielce przy współpracy kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pobierz   Informator   (pdf, 7MB)

Powrót na początek strony