Kalendarz uroczystości na terenie Miasta Kielce w 2024 roku

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem uroczystości państwowych i patriotycznych zaplanowanych w 2024 roku na terenie Kielc. W programie znajdują się 42 wydarzenia z datami, lokalizacjami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za ich organizację.

19 grudnia 2023 roku w Urzędzie Miasta Kielce odbyło się spotkanie w sprawie organizacji uroczystości historycznych i patriotycznych na terenie miasta Kielce, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych aktywnie zaangażowani w przygotowanie uroczystości patriotycznych oraz przedstawiciele sygnatariuszy zawartego w dniu 28 grudnia 2021 roku Porozumienia w sprawie organizacji świąt państwowych i patriotycznych.

Kolejny rok współpracy pokazał, że uroczystości i rocznice mogą być celebrowane wspólnie, w jednym terminie z zachowaniem ich wysokiej rangi oraz należytej powagi. W trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego kształtowanie świadomości historycznej, tożsamości narodowej, budowanie wspólnoty państwowej i regionalnej duże znaczenie ma współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze patriotycznym.

Podczas spotkania podsumowano współpracę w 2023 roku i omówiono zaproponowany przez pracowników Urzędu Miasta Kielce kalendarz uroczystości na 2024 rok. Ze strony organizacji pozarządowych pojawiły się dodatkowe propozycje uroczystości. Na tej podstawie przygotowano wykaz wydarzeń na 2024 rok.

Zapraszamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w uroczystościach. Wykaz do pobrania w załączniku.

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wykaz uroczystości 2024.pdf PDF 139.12 KB
Powrót na początek strony