Kielce – Keltz. Historia społeczności żydowskiej - wystawa w Muzeum Historii Kielc

Od dziś w Muzeum Historii Kielc można oglądać wystawę "Kielce – Keltz. Historia społeczności żydowskiej". Poświęcono ją 80-letnim dziejom społeczności żydowskiej w Kielcach, poczynając od uzyskania przez Żydów oficjalnego prawa osiedlania się w mieście w 1862 r. do likwidacji kieleckiego getta w 1942 r.

Celem ekspozycji muzealnej jest przywołanie obrazu wielokulturowego miasta, jakim były Kielce do chwili eksterminacji ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, a także przybliżenie kielczanom codzienność nieobecnych już sąsiadów, stanowiących niegdyś ponad 1/3 ludności miasta. 

Losy społeczności żydowskiej od wielu lat są przedmiotem badań historyków, wątek żydowskich Kielc nie był jednak szczególnie eksponowany w działaniach muzealnych. Wystawa ukazuje wzajemne relacje mieszkańców różniących się wyznaniem, kulturą i stylem życia, ale potrafiących współdziałać na  wielu polach i wspólnie wpływać na losy miasta. Przywraca też  świadomości kielczan egzystujące do dzisiaj w tkance miejskiej – relikty żydowskiej obecności. Jednym z celów wystawy jest zmierzenie się z „trudnym dziedzictwem” pamięci utożsamiającej Kielce przede wszystkim z tragicznymi wydarzeniami pogromu w 1946 r.

Idea wystawy nawiązuje do uchwały Rady Miasta Kielce ustanawiającej rok 2022 Rokiem Żydowskiego Dziedzictwa Kielc oraz Pamięci o Ofiarach Kieleckiego Getta.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy udostępnili swoje zbiory na potrzeby wystawy „Kielce – Keltz. Historia społeczności żydowskiej” oraz wspierali organizację przedsięwzięcia, szczególnie Markowi Cecule, który stworzył unikalną instalację „Czas zatrzymany”, po raz pierwszy zaprezentowaną na wystawie.

Powrót na początek strony