Kielce-Budapeszt spotkanie organizacji pozarządowych

W dniach 16-17 października 2009 roku w Budapeszcie przebywała grupa młodzieży studenckiej z Kielc działająca w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością Fundacji Tysiącletniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Budapeszcie - reprezentującej interesy mniejszości polskiej na Węgrzech, a także pogłębienie wiedzy nt.: historii, kultury oraz tradycji Węgier. Była to również doskonała okazja do prezentacji oraz promocji potencjału stolicy Województwa Świętokrzyskiego przez studiujących w niej żaków.


Idea nawiązania współpracy pomiędzy obiema organizacjami narodziła się dzięki funkcjonującej od 2005 roku przyjaźni Miasta Kielce z XXI dzielnicą Budapesztu - Czepel. Partnerskie samorządy udzieliły rozpoczynającym współpracę podmiotom wsparcia organizacyjnego oraz merytorycznego, którego finałem było przeprowadzenie spotkania.

Powrót na początek strony