Kielce dołączyły do akcji „Godzina dla Ziemi WWF 2024”

W sobotę 23 marca o godz. 20:30 na całym świecie zgasną światła w ramach kolejnej odsłony „Godziny dla Ziemi WWF” zainicjowanej przez organizację ekologiczną WWF. W symbolicznym geście solidarności i troski o przyszłość naszej planety również miejskie instytucje oraz spółki wygaszą oświetlenie w budynkach użyteczności publicznej.

Tegoroczna edycja akcji „Godzina dla Ziemi WWF” przebiega pod hasłem „Bo woda była za słona”, porusza problem zanieczyszczania, w tym zasolenia, wód rzecznych i zachęca do wspólnej walki o ochronę Polskich rzek. Organizatorzy przekonują, że rzeka to nie tylko woda płynąca w korycie. Rzeka to cały ekosystem, który tej wodzie towarzyszy, to dla wielu z nas miejsce do rekreacji. Rzeki są naszym dziedzictwem, które pilnie potrzebuje pomocy.

W promocję idei akcji wśród mieszkańców Kielc włączyły się m.in.: Miejski Urząd Pracy w Kielcach, Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, Targi Kielce i Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Promniku oraz placówki oświatowe tj.: Szkoła Podstawowa nr 8; 23; 27; 31, Przedszkola Samorządowe nr 2, 3 i 39.

Młodzież z placówek szkolnych brała udział i organizowała konkursy plastyczne na plakaty. Na korytarzach szkolnych przygotowane zostały m.in. makiety rzek od źródła do ujścia, mapy polski, a także przekazane zostały informacje w formie wystaw na temat organizacji WWF, największych polskich rzek czy znaczenia rzek dla środowiska. Nauczyciele prowadzili zajęcia o tematyce promującej ideę ochrony środowiska naturalnego w ujęciu dbania o akweny wodne, rzeki, lasy, miejskie parki i skwery.

W jednej ze szkół podstawowych młodzież postanowiła uczcić akcję, ubierając się na niebiesko, bądź zakładając wyraźnie niebieskie elementy stroju symbolizujące kolor wody i rzek. Ponadto przygotowano ulotki informujące o światowym wydarzeniu zgaszenia światła.

Najmłodsi uczestnicy akcji z placówek przedszkolnych brali udział m.in.: w zajęciach dydaktycznych rozwijających świadomość dotyczącą emisji dwutlenku węgla, ochrony środowiska naturalnego i dbania o czystość rzek m.in. w formie słuchowiska i pogadanki. Było też symboliczne zgaszenie światła w salach.

Powrót na początek strony