Kielce pozyskały miliony na drogi i nową formę opieki dla niepełnosprawnych

Blisko 67 mln zł pozyskały Kielce na realizację dwóch projektów, zgłoszonych do II edycji naboru do Programu Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Miasto Kielce do drugiego naboru zgłosiło trzy projekty:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc.
2. Poprawa kluczowych ciągów komunikacyjnych osiedli mieszkaniowych Kielc.
3. Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod.-kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76.

Łącznie samorząd Kielc ubiegał się o wsparcie w wysokości ponad 96 mln zł. Ostatecznie udało się pozyskać dofinansowanie na dwa zadania.

- Bardzo cieszymy się z pozyskanych środków. Dzięki inwestycjom drogowym będziemy mogli spełnić oczekiwania naszych mieszkańców, poprawimy też dostępność do placówek medycznych, kluczowych obiektów użyteczności publicznej i placówek oświatowych zlokalizowanych w śródmieściu Kielc. Bardzo ważnym zadaniem jest też poprawa infrastruktury społecznej. To pozwoli nam poszerzyć zakres opieki dla osób niepełnosprawnych i poprawić ich komfort życia – mówi Bożena Szczypiór, zastępca Prezydenta Kielc.

Szczegóły zadań, na które Miasto Kielce otrzymało dofinansowanie w II edycji Programu Inwestycji Strategicznych:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc.

Inwestycja zakłada przebudowę m.in. ulic: Paderewskiego, Solnej, Kaczmarka, Żeromskiego, Śniadeckich, Seminaryjskiej, Nowy Świat, Głowackiego, Silnicznej, Panoramicznej, Złotej, Równej oraz al. IX Wieków Kielc.

Zmiany wpłyną na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Wszystkie rozwiązania projektowe uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostępność śródmieścia miasta, zwłaszcza placówek medycznych zlokalizowanych w tej okolicy: Szpitala SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. Jana Pawła II, Szpitala Kieleckiego Św. Aleksandra Sp. z o.o. oraz Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. W ramach przebudowy układu komunikacyjnego oraz zagęszczeniu siatki przystanków komunikacji zbiorowej zwiększy się dostępność do kluczowych obiektów użyteczności publicznej: Sądu Okręgowego, Urzędu Miasta, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz komisariatów. Lepiej skomunikowane będą zlokalizowane w śródmieściu i jego okolicach szkoły podstawowe, średnie i Uniwersytet Jana Kochanowskiego.    

Swoim zakresem inwestycja obejmie m.in. przebudowę skrzyżowań, chodników, sygnalizacji świetlnych i budowę nowych zatok parkingowych. Dzięki przebudowie układu komunikacyjnego w śródmieściu i wyznaczeniu nowych przystanków komunikacji zbiorowej zwiększy się dostępność do kluczowych obiektów użyteczności publicznej: Sądu Okręgowego, Urzędu Miasta Kielce, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, komisariatów, placówek oświatowych oraz Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego. 

Wprowadzone zostaną udogodnienia dla ruchu rowerowego i pieszego. Nowe enklawy zieleni i strefy odpoczynku stworzą w śródmieściu przestrzeń przyjazną i podnoszącą jakość życia mieszkańców. To przełoży się na atrakcyjność społeczną i gospodarczą Kielc.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 65 000 000,00 

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 3 250 000,00 

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 61 750 000

2. Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod.-kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76.

Realizacja zadania pomoże stworzyć warunki do wysokiej jakości usług społecznych i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych i starszych.

Rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy typu D stanowi rozszerzenie oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kielcach.  Inwestycja zakłada stworzenie ośrodka do rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ze spectrum autyzmu, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. W skład ŚDS typu D wejdą: pracownie (ogrodnicza, biurowa, rękodzieła), sale doświadczania (świata/wyciszenia, ogólna), kuchnia, jadalnia, szatnia, węzeł sanitarny.

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 wpłynie na jakość życia mieszkańców placówki, którzy będą korzystać z  modernizowanej infrastruktury. Montaż instalacji zgodnej z obowiązującymi przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi będzie oddziaływał na wszystkie placówki mieszczące się w budynku: DPS im. JP II, DPS im. A. Kępińskiego, Miejską Kuchnię Cateringową i Lokale Aktywizujące.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5 850 000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 877 500,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4 972 500,00

Kielce pozyskały miliony na drogi i nową formę opieki dla niepełnosprawnych

O wsparciu dla regionu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych rozmawiano podczas konferencji prasowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Łącznie do świętokrzyskich samorządów trafiło blisko 1 miliard 300 milionów złotych. 

Powrót na początek strony