Kielce „Liderem Ekonomii Społecznej”

Miasto Kielce otrzymało nagrodę specjalną w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W poniedziałek, 27 września podczas uroczystej gali docenione zostały podmioty, samorządy i przedsiębiorcy, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania sektora ekonomii społecznej, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu, tworzą miejsca pracy oraz świadczą usługi użyteczności publicznej w województwie świętokrzyskim.

- Dziś honorujemy przedsiębiorstwa, samorządy i podmioty ekonomii społecznej, które na pierwszym miejscu stawiają człowieka i jego potrzeby – podkreśliła Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Nagrodę w kategorii - Samorząd Prospołeczny otrzymało Miasto i Gmina Chmielnik, a wyróżnienia Miasto i Gmina Staszów oraz Miasto i Gmina Morawica. Nagradzane są samorządy, które w swoich działaniach kierują się prospołecznymi wartościami.

W kategorii - Biznes Prospołeczny, który na równi z ekonomicznym rachunkiem zysków i strat stawia realizację celów społecznych – nagrodzono NORDKALK sp. z o.o., zaś wyróżnienia trafiły do AUCHAN POLSKA sp. z o.o. oraz firmy LAFARGE Kruszywa i Beton.  

W kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej tytułem Lidera Ekonomii Społecznej oraz statuetką uhonorowana została Caritas Diecezji Kieleckiej, a wyróżnienia otrzymały Fundacja Aktywizacji i Rozwoju oraz Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „WSZECHNICA KONECKA”.

Nagrodą Specjalną uhonorowano Miasto Kielce. Kapituła konkursu doceniła samorząd Kielc za działania zmierzające do rozwoju ekonomii społecznej poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, oraz zaangażowanie władz w proces zmian sytuacji osób potrzebujących. Nagrodę odebrała zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

- Pragnę szczególnie podziękować wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, to oni każdego dnia z wielką troską i zaangażowaniem pracują na rzecz drugiego człowieka. Miasto Kielce prowadzi aktywną politykę na rzecz niepełnosprawnych i seniorów. Współpracujemy również z wieloma organizacjami, ale to ciepło i wrażliwość pracowników socjalnych i osób niosących pomoc, skutecznie pozwala potrzebującym przezwyciężać trudne sytuacje życiowe - podkreśliła Bożena Szczypiór.

Podczas gali nagrodzeni zostali także dziennikarze, piszących w sposób przystępny o sprawach społecznych. Poznaliśmy również laureatów konkursu „100 Inicjatyw na 100-lecie urodzin Jana Pawła II”.

Gala wręczenia nagród w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej” odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej. Organizatorem uroczystości był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Powrót na początek strony