Kielce mają budżet na 2022 rok - nikt nie był przeciw

Na czwartkowej sesji Rada Miasta Kielce przyjęła budżet Kielc na 2022 rok. Za przyjęciem projektu uchwały zagłosowało 20 radnych, a pięciu wstrzymało się od głosu.

W przyszłym roku dochody miasta wyniosą ponad 1 miliard 452 miliony złotych, natomiast wydatki pochłoną kwotę ponad 1 miliarda 576 milionów.

- Deficyt wyniesie 124 miliony złotych, ale po pierwsze dotyczy on tylko i wyłącznie wydatków o charakterze inwestycyjnym. Na poziomie dochodów i wydatków bieżących, odnoszących się do codziennych kosztów funkcjonowania miasta, osiągniemy mimo malejących wpływów podatkowych nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 10 milionów złotych. Po drugie natomiast tylko niespełna 45 milionów złotych z tej kwoty 124 milionów pochodzić będzie z nowych zobowiązań, w postaci emisji obligacji komunalnych. Pozostała część jest już zabezpieczona na rachunkach miasta Kielce – wylicza Prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

Prawie 65 proc. wydatków inwestycyjnych miasto zamierza przeznaczyć na transport, a przede wszystkim na poprawę infrastruktury drogowej. Kontynuowana będzie przebudowa ul. Zagnańskiej, Wojska Polskiego oraz ul. Domaszowską wraz ze skrzyżowaniem Al. Tysiąclecia z Al. Solidarności. Dzięki wsparciu rządowemu znacząco zmieni się także na korzyść mieszkańców miasta i całego województwa świętokrzyskiego, dostęp do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

- Są to przykłady inwestycji istotnych z punktu widzenia całego miasta, ale nie zapominamy o potrzebach lokalnych społeczności, czekających na poprawę infrastruktury w swej okolicy od kilkunastu, jeśli nawet nie kilkudziesięciu lat. Mówię tu o programie Peryferia – powiedział Bogdan Wenta. - Zidentyfikowaliśmy potrzeby mieszkańców we wszystkich zlokalizowanych na obrzeżach miasta obszarach i od tego momentu konsekwentnie staramy się realizować zadania, które znalazły się na liście. Chcemy, żeby było tak również w 2022 roku. Dlatego też zaplanowaliśmy modernizację ulicy Posłowickiej, gruntowne przebudowy Alei Górników Staszicowskich czy ulicy Wydryńskiej i Monte Cassino oraz budowę chodników z oświetleniem przy ulicy Skrajnej – przekonuje.

Wg planu Budżetu Miasta Kielce na 2022 rok, edukacja stanowi 37 proc. kosztów bieżących miasta, 13 proc. będzie przeznaczone na wsparcie kieleckich rodzin, a 11 proc. na pomoc społeczną.

- Dziękuję Państwu za podjęcie uchwały budżetowej. Jest to nasza wspólna odpowiedzialność za funkcjonowanie miasta zarówno w przyszłym roku, jak i w dłuższej perspektywie – powiedział Prezydent Bogdan Wenta.

 

 


 

 

Poniżej wystąpienie Prezydenta Bogdana Wenty z sesji budżetowej:

 

Przygotowując wraz ze współpracownikami i wszystkimi służbami miejskimi ten dokument kierowaliśmy się przede wszystkim rozwagą, poczuciem odpowiedzialności za miasto, troską o stabilność finansów publicznych i poszukiwaniem jak najlepszych szans na rozwój. Nie jest łatwo łączyć ze sobą te cele, w tak niestabilnym czasie.

Pandemia COVID-19 nie tylko nie pozwala na pełne rozwinięcie możliwości gospodarczych przez przedsiębiorców, ale też generuje dla samorządów i organów państwa wiele kosztów. Następny rok będzie już trzecim, w którym zmagać się będziemy z jej skutkami.

Poważne trudności wywołuje też sytuacja makroekonomiczna całego kraju. Nasze miasto zmaga się z rosnącymi cenami nośników energii. Podobnie jak przedsiębiorcy musimy włączać do naszej kalkulacji wzrastające minimalne wynagrodzenie i oczywiście presję płacową ze strony pracowników. Podobnie wreszcie jak inne samorządy w naszym kraju odczujemy negatywnie skutki zmian podatkowych, które zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku.

Według prognozy Ministerstwa Finansów do budżetu Kielc w przyszłym roku z tytułu udziału w podatku dochodowym mieszkańców otrzymamy niespełna 292 miliony złotych. Dla porównania szacujemy, że do końca tego roku będzie to prawie 318 milionów.

To utrata prawie 25 milionów złotych w ciągu jednego tylko roku. To 9 procent mniej wpływów. Tego ubytku nie uzupełnią rosnące wpływy z podatku CIT, wygenerowane z zysku przedsiębiorstw zarejestrowanych w Kielcach. Pamiętajmy też, że nie wszystkie firmy działające w Kielcach płacą w mieście podatki.

Myślimy o rozwoju miasta, a jednak wciąż nie możemy skorzystać z głównego źródła, z którego był on finansowany w poprzednich kilkunastu latach. Nie udało się jeszcze uruchomić w Polsce środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Dotyczy to także środków z Krajowego Planu Odbudowy, w których także mieliśmy uczestniczyć jako miasto. Trudno więc myśleć o rozmachu inwestycyjnym, kiedy jego główne źródło ogranicza się w istocie do środków z poprzedniego rozdania i przeznaczone jest na dokończenie rozpoczętych już przedsięwzięć.

Jednak w przyszłym roku, co jest pozytywną informacją, pojawi się nowe wsparcie rządowe w postaci Programu Inwestycji Strategicznych. I te ponad 52 miliony złotych przeznaczonych na realizację dwóch ważnych inwestycji w mieście, o których jeszcze będę mówić, to znacząca pomoc dla miasta. Chcę to wyraźnie podkreślić. I myślę, że większość Państwa Radnych podziela moją opinię.

Szanowni Państwo,
Trudna sytuacja finansowa nie zwalnia nas z odpowiedzialności, którą wzięliśmy za los tego miasta. Bez względu na warunki zewnętrzne i niesprzyjające okoliczności nie możemy rezygnować z naszych zadań i dbania o tworzenie dobrych warunków rozwoju dla wszystkich mieszkańców Kielc.

Wyliczenia zobaczą Państwo w prezentacji przygotowanej przez Panią Skarbnik, ja tylko przedstawię najważniejsze liczby. Wszystkie dochody miasta Kielce wyniosą w przyszłym roku ponad 1 miliard 452 miliony złotych, wydatki pochłoną natomiast kwotę ponad 1 miliarda 576 milionów. Deficyt wyniesie 124 miliony złotych. Ale po pierwsze dotyczy on tylko i wyłącznie wydatków o charakterze inwestycyjnym. Na poziomie dochodów i wydatków bieżących, odnoszących się do codziennych kosztów funkcjonowania miasta, osiągniemy mimo malejących wpływów podatkowych nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 10 milionów złotych. Po drugie natomiast tylko niespełna 45 milionów złotych z tej kwoty 124 milionów pochodzić będzie z nowych zobowiązań, w postaci emisji obligacji komunalnych. Pozostała część jest już zabezpieczona na rachunkach miasta Kielce.

Ten fakt oceniła pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa, odpowiedzialny, ale jak Państwo także dobrze wiecie, surowy recenzent poczynań finansowych samorządu. Wszystkie składowe budżetu zostały po raz pierwszy w tym roku ocenione pozytywnie.

Wracając do deficytu, warto podkreślić jeszcze jeden aspekt, który odnosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Rok 2022 będzie przedostatnim rokiem, w którym dochody nie będą w pełni spinały się z wydatkami miasta. Od 2024 roku - co także zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową - miasto będzie odnotowywać, dzięki swojej odpowiedzialnej polityce finansowej i systematycznemu spłacaniu dużych zobowiązań zaciągniętych w poprzednich kadencjach, istotne nadwyżki.

Dlatego też, mając taką perspektywę i stojąc przed wyborem czy istotnie ograniczać plany inwestycyjne i czekać przez kolejne lata na uruchomienie wsparcia zewnętrznego, czy też rozwiązywać pilne problemy mieszkańców już teraz, wybieramy to drugie rozwiązanie.

Szanowni Państwo,
Patrząc na strukturę przyszłorocznych wydatków w budżecie miasta najwięcej pieniędzy przeznaczymy na edukację młodych kielczan i funkcjonowanie kieleckiej oświaty. To prawie 37 procent kosztów bieżących miasta i ponownie znacząco więcej niż otrzymujemy na ten cel subwencji rządowej.

Kolejne dwie pozycje to wydatki na wsparcie kieleckich rodzin - 13 procent wydatków bieżących, a także na pomoc społeczną - 11 procent. Czwartą, największą grupę wydatków bieżących pochłania transport i łączność, czyli przede wszystkim koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Co warte podkreślenia w puli wydatków bieżących zabezpieczyliśmy pieniądze na wszystkie zdrowotne i profilaktyczne programy naszego miasta. Kontynuować będziemy program szczepień przeciwko meningokokom, ospie wietrznej czy grypie. Realizować będziemy także program wsparcia dla mieszkańców miasta sięgających po metodę in vitro.

Te programy pozytywnie wyróżniają samorząd Kielc i warto kontynuować je w kolejnych latach.

Szanowni Państwo,
Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne to największą ich część - prawie 65 procent - przeznaczamy na transport, a przede wszystkim na poprawę infrastruktury drogowej. Kontynuować będziemy przebudowę ulicy Zagnańskiej, ulicy Wojska Polskiego czy skrzyżowania Alei Tysiąclecia z Aleją Solidarności. Przebudowywać będziemy całą ulicę Domaszowską, by poprawić dojazd do kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dzięki wsparciu rządowemu znacząco zmieni się na korzyść mieszkańców miasta i całego województwa świętokrzyskiego, dostęp do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Są to przykłady inwestycji istotnych z punktu widzenia całego miasta, ale nie zapominamy o potrzebach lokalnych społeczności, czekających na poprawę infrastruktury w swej okolicy od kilkunastu, jeśli nawet nie kilkudziesięciu lat. Mówię tu o programie Peryferia. Zidentyfikowaliśmy potrzeby mieszkańców we wszystkich zlokalizowanych na obrzeżach miasta obszarach i od tego momentu konsekwentnie staramy się realizować zadania, które znalazły się na liście. Chcemy, żeby było tak również w 2022 roku. Dlatego też zaplanowaliśmy modernizację ulicy Posłowickiej, gruntowne przebudowy Alei Górników Staszicowskich czy ulicy Wydryńskiej i Monte Cassino oraz budowę chodników z oświetleniem przy ulicy Skrajnej.

Drodzy Mieszkańcy,
Co do samego centrum miasta planujemy od przyszłego roku rozpoczęcie zielonej rewolucji. To zakrojony na wiele lat plan ekologicznej transformacji. Żeby to osiągnąć zadbaliśmy o pozyskanie 20 milionów z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach Zielonej Rewitalizacji Zabytkowego Śródmieścia Kielc zmienimy oblicze skwerów i placów publicznych. Zazieleni się kielecki Rynek, zyska nasadzenia drzew, krzewów, zostanie wykonanych kilka punktowych kompozycji zieleni. Przeprowadzimy również rewitalizację ulicy Bodzentyńskiej wraz z placem św. Wojciecha. Nowy wygląd zyska skwer im. Ireny Sendlerowej, między Plantami, a ulicą Paderewskiego. W ramach projektu wykonamy także całościową rewitalizację pasa zieleni przed budynkiem dawnej synagogi.

W kolejnych latach będziemy kontynuować takie działania, szukając środków m.in. na znaczącą poprawę obszaru zielonego kręgosłupa Kielc, czyli Doliny Silnicy.

Jeśli dołączymy do tego wsparcie wymiany pieców niskoemisyjnych na proekologiczne i prowadzone konsekwentnie działania przy wprowadzaniu Inteligentnego Systemu Transportu, będziemy widzieć, że nie mamy do czynienia tylko z pustymi hasłami, ale realną zmianą, korzystną z perspektywy każdego mieszkańca.

Szanowni Państwo,
Działania inwestycyjne dotyczą także obszaru edukacji. W przyszłym roku rozpocznie się budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. To najstarsza w Kielcach szkoła, która przez wiele lat czekała na nowoczesny obiekt sportowy. Złożyliśmy dobry wniosek i dzięki temu pozyskaliśmy rządowe wsparcie. Obiekt powinien być gotowy do użytku w roku szkolnym 2023/24. Zarezerwowaliśmy także pieniądze na przygotowanie dokumentacji dla budowy hali sportowej V LO im. Piotra Ściegiennego.

Przygotowujemy się również do remontu stadionu lekkoatletycznego i jesteśmy w fazie końcowej prac związanych z budową internatu przy ulicy Jagiellońskiej dla szkoły mistrzostwa sportowego. Uczniowie powinni pojawić się w jego progach od 1 września przyszłego roku.

Wielokrotnie słyszałem od radnych, że mówiąc o inwestycjach powinniśmy przede wszystkim myśleć o podmiotach gospodarczych, które zwiążą z Kielcami swoje gospodarcze losy. Mam nadzieję, że największa w ostatnich latach inwestycja firmy Cromodora Wheels, przy aktywnym wsparciu miasta, rozpocznie się już w przyszłym roku. Ale sami również planujemy działania, które mogą otworzyć nowe możliwości inwestycyjne w Kielcach. Stąd decyzja o wykupie gruntów w rejonie Niewachlowa w celu uzbrojenia i skomunikowania tych terenów. Zresztą było to również akcentowane przez Państwa Radnych, zwracających uwagę na potrzebę tego typu inwestycji.

Szanowni Państwo,
Podejmowane dzisiaj decyzje dotyczyć będą nie tylko przyszłego roku, ale funkcjonowania miasta w dłuższej perspektywie. Proszę wszystkich Państwa Radnych o przyjęcie uchwały budżetowej.

Dziękuję za uwagę.

Powrót na początek strony