Kielce mają budżet na 2023 rok

Na czwartkowej sesji Rada Miasta Kielce przyjęła budżet Kielc na 2023 rok. Za przyjęciem projektu uchwały zagłosowało dwunastu radnych, przeciw był jeden radny, od głosu wstrzymało się dwunastu radnych.

- Chciałbym podziękować Państwu za przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2023. W obecnej trudnej sytuacji gospodarczej, w przyszłym roku nie tylko przed Kielcami i innymi samorządami, ale przed całym krajem, będą stały ogromne wyzwania. Wynik głosowania i decyzja radnych pokazuje, że mimo wielu krytycznych uwag, potrafimy znaleźć rozwiązania. Samorząd terytorialny jest największym zwycięstwem transformacji Polski, mamy obowiązek patrzeć nie na to kto składa dany projekt, ale czy jest on możliwy do realizacji, to nasze wspólne działanie. Chciałbym podziękować też pracownikom Urzędu Miasta Kielce za zaangażowanie w przygotowanie uchwały budżetowej – mówił po zakończeniu głosowania prezydent Kielc Bogdan Wenta.   

W przyszłym roku dochody miasta wyniosą 1 546 261 156 zł, natomiast wydatki pochłoną kwotę 1 667 334 134 zł. Deficyt wyniesie 121 072 978 zł. Po raz pierwszy pojawi się ujemny wynik operacyjny na poziomie 12 290 826 zł.

- To nowa sytuacja przy uchwalaniu budżetu, ale nowa nie tylko dla miasta Kielce. Z podobnym problemem mierzą się inne miasta. Kraków, Katowice, Łódź, Wrocław, Białystok, Lublin, Częstochowa a nawet porównywany bardzo często do Kielc Rzeszów zaplanowały swoje budżety z ujemnym wynikiem operacyjnym. Powstały problem dostrzegł zresztą sam ustawodawca, pozwalając samorządom na sfinansowanie niedoboru z dochodów majątkowych - powiedział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W porównaniu do 2022 r. wpływy do budżetu Miasta Kielce będą mniejsze o 112 mln zł. To efekt m.in. zmian podatkowych przyjętych w ramach tzw. Polskiego Ładu.

W przyszłym roku łącznie wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 266 mln zł. Najwięcej z tej kwoty miasto przeznaczy na inwestycje drogowe. To m.in. przebudowa ulic wokół Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, modernizacja 13 ulic w śródmieściu Kielc, modernizacja drogi wojewódzkiej nr 764 na Bukówce od Ronda Czwartaków do granic miasta, rozbudowa ulicy Domaszowskiej, budowa drogi na Osiedlu Dąbrowa II z nową pętlą autobusową i siecią wodociągowo-kanalizacyjną, przebudowa ulic Monte Cassino, Kleckiej, Massalskiego, czy wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego.

W wydatkach majątkowych znalazły się także takie inwestycje jak termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1, budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja, czy budowa nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora Kubuś.

Podobnie jak w poprzednich latach największa część wydatków bieżących budżetu Miasta Kielce będzie przeznaczona na oświatę, pomoc społeczną, komunikację miejską i bieżące utrzymanie dróg.

- W przyszłym roku przeznaczamy prawie 26 milionów złotych na spłatę kredytów i pożyczek, a także terminowy wykup obligacji miejskich. Zadłużenie miasta wyniesie pod koniec przyszłego roku 1 miliard 147 milionów 142 tysiące złotych i nie przekroczy wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych – poinformował prezydent Kielc Bogdan Wenta.  

Powrót na początek strony