Kielce na finiszu sprzedaży węgla

Wysokokaloryczny węgiel najwyższej jakości z kopalni Staszic Wujek oraz Piast Ziemowit ma jeszcze w sprzedaży preferencyjnej Miasto Kielce. Osoby zainteresowane zakupem ekogroszku i orzecha mogą składać wnioski tylko do końca czerwca br.

Kielce rozpoczęły tzw. sprzedaż końcową węgla orzech i ekogroszku sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Węgiel został dostarczony przez Polską Grupę Górniczą, pochodzi z kopalni Staszic Wujek w Katowicach oraz Piast Ziemowit w Lędzinach. Cena wynosi 1.950 zł za tonę.

- Obecnie cena ta nie odbiega od rynkowych na składach, mamy jednak pewność że węgiel sprowadzony przez gminę Kielce ma bardzo dobrą jakość, potwierdzoną certyfikatami wystawionymi w oparciu o badania kaloryczności, zawartości siarki i popiołu. Z dostarczonych na kieleckie składy łącznie prawie 2340 ton pozostało nam do sprzedaży 70 ton – wyjaśnia Aneta Boroń, dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.   

Nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która weszła w życie 10 maja 2023 r., wprowadziła nowe zasady sprzedaży węgla osobom fizycznym z gospodarstw domowych. Przewidują one przede wszystkim:

- wydłużenie okresu funkcjonowania rządowego systemu dystrybucji węgla: do 30 czerwca br. można składać wnioski na węgiel pozostały na terenie gminy, natomiast sama sprzedaż potrwa do 31 lipca 2023 r.

- brak limitu ilościowego: zniesiony został istniejący limit ilości paliw przypadających na jedno gospodarstwo domowe – teraz węgiel można kupić bez ograniczeń ilościowych;

- węgiel dla mieszkańców innych gmin: zmiany wprowadzają możliwość zakupu węgla przez osoby mieszkające poza Kielcami, o ile są uprawnione do dodatku węglowego i dołączą do wniosku stosowne zaświadczenie.

Osoby uprawnione do dodatku węglowego, które chcą kupić dodatkowy węgiel od Miasta Kielce powinny do 30 czerwca 2023 r. złożyć wniosek o zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej:

- Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce (biuro obsługi interesanta na parterze)

- Urzędzie Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce (biuro obsługi interesanta na parterze)

Można je również przesłać za pomocą platformy EPUAP  (podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) oraz pocztą. Złożone w ramach sprzedaży końcowej wnioski, stosownie do wprowadzonych uregulowań, będą rozpatrywane  w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży. Formularze wniosków znajdują się na www Miasta Kielce pod linkiem https://kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/srodowisko/zakup-preferencyjny-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych.html.

Powrót na początek strony