Kielce na trasie Kampanii 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

W Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się konferencja "Pozytywna gospodarka – czyli biznes na drodze do AGENDY 2030". Cele zrównoważonego rozwoju wypracowane przez ONZ zwane Agendą 2030 wytyczają kierunki działań rozwojowych, aby służyły one zarówno obecnym jak i przyszłym pokoleniom. Chodzi między innymi o walkę z ubóstwem, ochronę środowiska, równy dostęp do edukacji, prawa człowieka, pokój i stabilność na świecie. Kielce są jednym z przystanków ogólnopolskiej kampanii 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W wydarzeniu uczestniczył Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

- Kampania 17 Celów to program, który wystartował pięć lat temu po to, żeby przybliżyć Agendę polskim firmom i zachęcić do wspólnego działania, ponieważ te wyzwania, z którymi się zmagamy w zakresie klimatu, nierówności społecznych, dostępu do dobrej jakości edukacji, ochrony zdrowia, wymagają współpracy. Dzisiaj w Kielcach zaczynamy rozmowy z firmami z różnych regionów, przedstawicielami władz oraz uczelni o tym, jakie rozwiązania dla danego regionu będą najlepsze po to, żeby przybliżyć nas jako Polskę do realizacji Agendy 2030 i podnieść jakość życia mieszkańców – mówi Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający w CSR Consulting, inicjatorka Kampanii 17 Celów.

Zawarte w Agendzie 2030 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju podzielono na pięć obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Dla każdego celu rozpisano konkretne zadania do osiągnięcia do 2030 roku. 

- Cieszę się, że Kielce stały się miejscem dyskusji o globalnych wyzwaniach, dotyczących klimatu, ale także gospodarki i społeczeństwa. Uważam, że do realizacji celów zawartych w Agendzie 2030, potrzebna jest silna gospodarka i wsparcie biznesu. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że każdy z nas jest odpowiedzialny za losy naszej planety i przyszłość kolejnych pokoleń - powiedział Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Uczestnicy kieleckiej konferencji skupili się na trzech tematach – ludziach, planecie i dobrobycie. Samorządowcy, naukowcy oraz przedstawiciele biznesu dyskutowali między innymi jak każdy z nas może działać na rzecz zrównoważonego rozwoju.

- To bardzo ważne, że staramy się dążyć do neutralności klimatycznej, ponieważ zmniejszenie poziomu emisji jest kluczowym wyzwaniem dla wszystkich, zarówno miast, organizacji, firm jak i dla nas obywateli. To nie jest proste, ponieważ jest wiele czynników, które mają na to wpływ, natomiast myślę, że z perspektywy biznesu jest to nieuchronne, ponieważ największe marki na świecie zaczynają wymagać wskaźników dotyczących zmniejszania emisji od swoich dostawców. Dlatego jeżeli nasze firmy chcą budować swoją klimatyczną konkurencyjność, to muszą zająć się zredukowaniem emisji CO2 - mówi prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.

Zmiany klimatyczne i utrata bioróżnorodności mają wpływ na wszystkich ludzi, ale również na firmy.

- Musimy patrzeć w przyszłość, mieć świadomość tego, że po nas będą kolejne pokolenia i musimy przede wszystkim o nie zadbać. Musimy sprawić, żeby wszelkie procesy produkcyjne, generowały jak najmniej szkodliwych substancji - mówi Piotr Kornak dyr. sprzedaży ActivTek.

- Jako firma logistyczno-transportowa ograniczamy emisję gazów cieplarnianych. Pracujemy na rzecz ograniczenia zużycia energii w naszych magazynach, w których wykorzystujemy nowoczesne technologie. Wprowadzamy również najnowsze samochody, które mają ograniczoną emisję spalin - podkreśla Adam Grzegolec kier. oddziału, Raben Logistics Polska w Kielcach

Transformacja energetyczna przedsiębiorstw to kosztowne przedsięwzięcie, stąd obecność na konferencji również przedstawicieli sektora bankowego.  

- Staramy się przygotować zakres produktów, które oferują bardzo atrakcyjne sposoby finansowania, ale także mechanizmy dofinansowania do różnych inwestycji, które będą pewnego rodzaju rozwiązaniem dla przedsiębiorców starających się podjąć wyzwanie dotyczące zrównoważonego rozwoju - mówi Szymon Lech ekspert ds. transformacji energetycznej, Bank BNP Paribas Polska.

Konferencja otrzymała tytuł „Oficjalnego wydarzenia towarzyszącego 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Miasta Kielce, Targi Kielce oraz CSR Consulting.

Powrót na początek strony