Kielce nominowane do „Świętokrzyskiej Victorii”

Miasto Kielce zostało nominowane do nagrody „Świętokrzyska Victoria”.  Członkowie Kapituły nagrody przyznawanej przez samorząd województwa świętokrzyskiego wybrali nominowanych do nagrody w 3 kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów) i „Przedsiębiorczość”.

W tegorocznej edycji zostały wprowadzone dodatkowe kryteria w kategoriach „Przedsiębiorczość” oraz „Samorządność” dotyczące działań prowadzonych w walce z COVID-19.

 

W kategorii “Osobowość” nominowani zostali:

1. Mieczysław Bąk – aktywny działacz społeczny związany z Powiatem Skarżyskim,
2. Mirosław Gębski – starosta kielecki, zaangażowany w kultywowanie świętokrzyskiej tradycji i historii,
3. prof. dr hab. Jacek Semaniak – wieloletni rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, obecnie prezes Głównego Urzędu Miar,
4. Tadeusz Wrześniak – przedsiębiorca z ziemi staszowskiej, udzielający wsparcia finansowego m.in. organizacjom pozarządowym czy szkołom podczas epidemii Covid-19,
5. Władysław Zimny – honorowy krwiodawca, prezes Klubu „HDK Sędziszów”, który funkcjonuje przy Fabryce Kotłów SEFAKO S.A.

 

W kategorii „Samorządność” nominowani zostali:

1. Miasto i gmina Chmielnik – m.in. za rozbudowę placówek edukacyjnych w Chmielniku, Piotrkowicach, montaż odnawialnych źródeł energii i nowoczesnego oświetlenia, a także zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka,
2. Miasto i gmina Kielce – za rozwój komunikacji publicznej, budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego, inwestycje drogowe, mieszkaniowe, budowę Ogrodu Botanicznego, wspieranie rozwoju kultury i ochrony środowiska,
3. Gmina Masłów – za zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie, rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, rozwój infrastruktury szkolnej,
4. Gmina Mirzec – za termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rozbudowę szkolnej infrastruktury sportowej,
5. Miasto i gmina Starachowice – za zagospodarowanie parku miejskiego, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, poprawę infrastruktury drogowej, wspieranie przedsiębiorczości, kultury i sportu.

 

W kategorii „Przedsiębiorczość” nominowani zostali:

1. Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa „INWEX” sp. z o.o. z Kielc – znana z innowacyjnych produktów chemicznych z zakresu galwanotechniki, chłodziw do obróbki metali, chemii budowlanej, chemii samochodowej, preparatów wspomagających uprawę roślin, środków myjących, środków do dezynfekcji,
2. MASTER-SPORT – producent sprzętu sportowego ze Skarżyska-Kamiennej,
3. PHU ASPOLMAX Przetwórstwo Mięsa Andrzej Stępień z powiatu koneckiego – uznany producent wyrobów mięsnych i wędliniarskich, wspierający lokalne inicjatywy sportowe i społeczne,
4. STARPOL II Sp. z o.o. ze Starachowic, – producent wiązek przewodów elektrycznych, zdobywający laury i wyróżnienia za swoje produkty,
5. Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „SPOŁEM” – autor i producent majonezu kieleckiego, musztard i innych uznanych produktów spożywczych.

 

Następne posiedzenie Kapituły nagrody „Świętokrzyska Victoria” odbędzie się w czerwcu, wówczas to członkowie Kapituły dokonają wyboru laureatów nagrody spośród dziś nominowanych.

Gala nagrody „Świętokrzyska Victoria” odbędzie się 25 czerwca 2021 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Powrót na początek strony