Kielce otrzymały środki na pomoc asystentów i usługi opiekuńcze

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie umów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa” finansowanych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Miasto Kielce na ten cel otrzymało łącznie ponad 9 mln zł.

- Opieka wytchnieniowa to pomoc nie do przecenienia. Tylko opiekunowie osób niepełnosprawnych wiedzą, jak naprawdę wygląda codzienność, w której często całe ich życie podporządkowane jest niesamodzielnym członkom rodziny. Starają się zapewnić najlepszą opiekę, zapominając o sobie i swoich potrzebach - podkreśla Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc. Dodaje również, że bardzo istotną rolę, szczególnie w przypadku samotnych osób, pełnią osobiści asystenci osób niepełnosprawnych. - Ważne, aby osoby niesamodzielne mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i by mogły poczuć się potrzebne. W tym pomagają im właśnie asystenci - mówi zastępca prezydenta.

Na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w 2023 roku Kielce otrzymały ponad 5 mln zł, natomiast na „Opiekę wytchnieniową” 4 mln zł. Programy te mają na celu m.in. wsparcie gmin w zakresie realizacji zadań tj. świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Jak zaznacza dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tego typu wsparcie dla mieszkańców jest bardzo ważne. Świadczy o tym m.in. ilość wniosków osób ubiegających się o pomoc asystenta bądź opiekę w miejscu zamieszkania. Obecnie mamy ich blisko trzy tysiące. Niestety otrzymana z ministerstwa kwota jest dwa razy niższa niż w roku ubiegłym. Z tego względu pomóc będziemy mogli mniejszej liczbie osób. Obecnie wszystkie wnioski rozpatrywane są w taki sposób, aby pomoc trafiła do tych najbardziej potrzebujących - mówi Magdalena Gościniewicz. Realizacja świadczeń w ramach programów rozpocznie się 1 marca i potrwa do końca 2023 roku.

Umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem zawarła Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

Kielceeu_IMG_0257.jpg

 

 

Powrót na początek strony