Kielce przygotowane na sezon grzewczy 2022/2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zapewniło bezpieczeństwo i ciągłość dostaw ciepła dla kielczan korzystających z miejskiej sieci. Ceny będą utrzymane na najniższym możliwym poziomie. Z miejskiej sieci ciepłowniczej korzysta około 100 tys. mieszkańców Kielc. Ciepło dostarczane jest do budynków w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej, służby zdrowia i przedsiębiorstw.

- Sytuacja samorządów i przedsiębiorstw energetycznych jest trudna. Opał zdrożał o kilkaset procent, w kraju występują trudności z dostępem do węgla, zagrożone mogą być dostawy gazu. W Kielcach przygotowania do sezonu grzewczego rozpoczęliśmy już pod koniec 2021 r., kiedy zaczęły docierać do nas pierwsze niepokojące sygnały. Żeby mieszkańcy Kielc, którzy są końcowymi odbiorcami usług systemu mogli czuć się bezpiecznie, już wtedy wskazaliśmy nasze priorytety – zapewnienie ciągłości dostaw i możliwie najniższej ceny. Dzięki dobrej współpracy z prezesem MPEC-u Arkadiuszem Bąkiem i władzami PGE EC Kielce jesteśmy przygotowani i mogę zapewnić, że w domach Kielczan będzie ciepło - mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Spółka analizując prognozy i sytuację na rynku ciepłowniczym zgromadziła zwiększone zapasy węgla.

- Wynegocjowaliśmy i podpisaliśmy nowe warunki współpracy z Polską Grupą Górniczą. Aktualnie realizowane dostawy od sierpnia zabezpieczają potrzeby na sezon grzewczy 2022/2023. PGE EC w Kielcach również zabezpieczyło dostawy paliwa na cały sezon grzewczy. Z dużą uwagą śledzimy sytuację, ale odbiorcy ciepła systemowego nie mają powodów do niepokoju – zapewnia prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Arkadiusz Bąk.

Wzrost cen za ciepło poniżej inflacji

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 r. nową taryfą szacowany wzrost cen energii cieplnej w Kielcach uplasuje się na poziomie 5% – 15 %, czyli poniżej stopy inflacji. Średnia zmiana taryfy to 9%.

Energia cieplna mierzona jest w gigadżulach (GJ). W Kielcach cena wytworzenia jednego GJ wynosi 52 zł. Do ogrzania 40 metrowego mieszkania w sezonie grzewczym potrzeba średnio 20 GJ.

- Jesteśmy dokładnie w połowie średniej ceny ciepła wytwarzanego z węgla, jaką Ministerstwo Klimatu i Środowiska uznaje za cenę dopuszczalną. Taryfa w Kielcach jest także niższa niż w miastach sąsiednich w naszym regionie – mówi prezes MPEC-u.

Niski wzrost cen energii cieplnej w Kielcach to wynik działań Spółki m.in. modernizacji sieci ciepłowniczych, a także modernizacji źródła ciepła przy ul. Hauke Bosaka. To przyczyniło się do wzrostu sprawności źródła ciepła oraz obniżenia kosztów działalności poprzez wyjście z Unijnego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS). Duże znaczenie ma również dobra współpraca z PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, która prowadzi produkcję ciepła w sposób efektywny ekonomicznie.

Więcej kielczan przyłączonych do sieci

W nowym sezonie grzewczym z ciepła dostarczanego przez sieć miejską zarządzaną przez MPEC będzie korzystać kolejnych 10 tys. mieszkańców. Spółka zakończyła budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej od al. Tysiąclecia PP do ul. Sandomierskiej.

- Z trzech źródeł ciepła, które były w sieci miejskiej MPEC-u, znikają kotłownie KSM-u. Dla naszych odbiorców oznacza to niższe rachunki, zamiast płacić 100 zł za 1 GJ zapłacą średnio 52 zł – mówi Arkadiusz Bąk.

Spółka zrealizowała w tym roku 20 nowych podłączeń. Jednocześnie zainteresowanie ciepłem z MPEC jest tak duże, że w tej chwili składane wnioski wypełniają cały 2023 rok, jak również już 2024, przy założeniu dotychczasowego poziomu inwestycji. Problemem jest mocno rosnący koszt inwestycji. Przedsiębiorstwo zapewnia, że będzie się starało ten proces przyspieszyć.

Ciepło będzie także w szkołach

W Kielcach z sieci miejskiej zasilanych jest 66 placówek oświatowych, to 80% wszystkich jednostek w mieście.

- To gwarantuje bezpieczeństwo. Bardzo zależy nam na zabezpieczeniu ciągłości nauki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży oraz opieki w żłobkach i przedszkolach. Na zlecenie prezydenta Kielc Bogdana Wenty wspólnie z prezesem MPEC-u zastanawialiśmy się co możemy zrobić, żeby zaoszczędzić energię. Przeprowadziliśmy także termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 28 oraz Przedszkola Samorządowego nr 5. Trwa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1. Dzięki tym wszystkim działaniom udało nam się zmniejszyć zapotrzebowanie na energię także z MPEC-u. To przyniosło w skali roku oszczędności dla miasta w kwocie 250 tys. zł – poinformował wiceprezydent Marcin Chłodnicki.

To pozwoliło na zapewnienie buforu bezpieczeństwa w przypadku wzrostu cen energii pochodzącej na przykład z gazu.

Nowoczesne rozwiązania

MPEC inwestuje również w automatykę pogodową. To zespół urządzeń, których zadaniem jest monitorowanie warunków pogodowych i regulowanie dostawy ciepła. Ograniczenie dostawy ciepła następuje w momencie, gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od wartości zadanej w regulatorze zamontowanym w węźle cieplnym, a uruchomienie dostawy ciepła wówczas, gdy temperatura jest niższa. Odbiorca wyznacza graniczną temperaturę, przy której uruchamia się ogrzewanie.

Powrót na początek strony