Kielce przyjazne przedsiębiorcom

Nagrodę w konkursie „Przyjazny Samorząd” odebrała dziś z rąk przedstawicieli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wiceprezydent Bożena Szczypiór. Spotkanie w ratuszu było również okazją do rozmów nt. współpracy miasta z powstającym właśnie w Kielcach oddziałem ZPP.

Konkurs „Przyjazny Samorząd” to ważna część projektu „Kodeks Dobrych Praktyk. Dialog między samorządem a biznesem”, którego celem jest docenienie innowacyjnych pomysłów oraz wysiłków samorządów, osób i grup, które aktywnie przyczyniają się do tworzenia bardziej przyjaznego i efektywnego dialogu pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami. Organizatorem jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, organizacja zrzeszająca ponad 20 tys. firm w Polsce i posiadająca 16 oddziałów regionalnych, w tym w miastach i regionach: Częstochowa, Łódź, Małopolska, Śląsk, Podlaskie, Zachodniopomorskie, a w najbliższych planach są Kielce. Posiada także biura zagraniczne, w Kijowie i w Brukseli. ZPP został powołany do życia w 2010.

Za pośrednictwem Centrum Obsługi Inwestora UM Kielce, które zainicjowało spotkanie, ZPP otrzymał informacje dotyczące najciekawszych inicjatyw realizowanych przez COI skierowanych do przedsiębiorców.  – Mamy Mapę Rzemieślników, Bazę Nieruchomości Inwestycyjnych i wprowadziliśmy zwolnienia podatkowe dla inwestorów – wymienia wiceprezydent Bożena Szczypiór, która spotkała się dziś w ratuszu z przedstawicielami ZPP – Ewą Czerwińską, dyrektorem Departamentu Relacji ZPP, Łukaszem Bilskim, przyszłym prezes ZPP w Kielcach oraz jego przyszłymi zastępcami - Damianem Hadą i Filipem Kułanowskim. Na tę chwilę 63 kieleckie firmy zadeklarowały dołączenie do grona członków ZPP.

- Mocno wspieramy przedsiębiorców, ale należy zaznaczyć, że ze względu na odgórne przepisy mamy ograniczone możliwości – powiedziała wiceprezydent.

Podczas spotkania obie strony zadeklarowały chęć współpracy przy proprzedsiębiorczych projektach.

Powrót na początek strony