Kielce z tytułem „Gmina dobra do życia”

Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Pod uwagę brano wszystkie 2477 gminy w Polsce, spośród których wyłoniono laureatów na podstawie 63 wskaźników. W tym roku nagrody przyznano także gminom, które zajęły pierwsze miejsce w regionach. W województwie świętokrzyskim na pierwszym miejscu znalazły się Kielce.

Ranking został opracowany przez prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Jego ideą jest próba odpowiedzi na pytanie, gdzie w Polsce żyje się najlepiej.

W badaniu pod uwagę brany jest Wskaźnik Jakości Życia, na który składa się działalność gmin w obszarach: środowiska naturalnego, rozwoju demograficznego, rozwoju społeczno-ekonomicznego, rynku pracy, warunków mieszkaniowych, infrastruktury osadniczej i ładu przestrzennego, zdrowia i bezpieczeństwa, dostępności i jakości usług, dziedzictwa, kultury i rekreacji, a także spójności i aktywności społecznej.

Tytuł „Gmina Dobra do Życia” przyznawany jest w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu ziemskiego, gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

W tym roku oprócz nagród dla laureatów pierwszych miejsc Rankingu, nagrody przyznano także gminom, które zajęły pierwsze miejsce w regionach, ponadto wręczono nagrody specjalne dla gmin, które aktywnie działają na rzecz jakości życia obszarach w istotnych dla rodzin.

LAUREAT_KIELCE.jpg

Powrót na początek strony