Kielce ze wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kielce pozyskały 23,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację czterech inwestycji drogowych w północnej i zachodniej części miasta. Dofinansowanie to połowa kosztów planowanych przedsięwzięć. Podpisanie umowy na przekazanie środków odbyło się dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorza Witkowskiego i pierwszego zastępcy prezydenta Kielc Bożeny Szczypiór.

- Otrzymane pieniądze dają nam możliwość realizacji bardzo dużego zadania, na które składa się przebudowa kilku ulic i skrzyżowań w północnej i zachodniej części miasta. Kielczanie doskonale wiedzą jakie ograniczenia pozwolą wyeliminować te inwestycje. Skorzystają zarówno użytkownicy ulic, dróg rowerowych, jak i piesi. Co ważne inwestycje te przyniosą korzyści dla rozwoju przemysłu, o co wciąż jako miasto zabiegamy. Dzięki przebudowie m.in. skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich, ul. Malików i ul. Wystawowej będziemy mogli udrożnić ruch w okolicach Targów Kielce, jak również otworzyć tereny inwestycyjne - powiedziała zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.  

W ramach otrzymanych środków Miasto zrealizuje cztery inwestycje, tj.: rozbudowę ulic: Klonowej, Orląt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, i BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej.

- We wspomnianych inwestycjach bierzemy pod uwagę potrzeby wszystkich użytkowników ruchu, stawiamy na bezpieczeństwo, wsłuchujemy się w głos mieszkańców, czego przykładem są konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ul. Klonowej, gdzie emocje budziła planowana tam wycinka drzew. Obecny projekt zakłada, że większa część przeznaczonych do wycinki drzew zostanie zachowana lub przesadzona - dodała wiceprezydent.

- Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg ma za zadanie ochronę mieszkańców, uczestników ruchu drogowego w miejscach, gdzie nie są oni zabezpieczeni w odpowiedni sposób. Tak jest w przypadku tych kilku kieleckich ulic. Na wskazanych przez Miasto Kielce odcinakach dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń i wypadków, dlatego uznaliśmy, że warto wesprzeć samorząd Kielc w tych inwestycjach - mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Koszt całości inwestycji to 47 mln złotych. W sumie długość przebudowywanych odcinków drogowych to około 2 km. Miasto jest gotowe do realizacji zadań, posiada konieczne pozwolenia i dokumentację projektową. Przetarg na realizację inwestycji ogłoszony zostanie w ciągu miesiąca. Wykonawca znany będzie na przełomie października i listopada. Planowany koniec inwestycji to drugie półrocze 2025 roku. 

Opis planowanych inwestycji:

Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach

W ramach inwestycji planuje się rozbudowę ul. Klonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Orkana do skrzyżowania z ul. Turystyczną (odcinek o długości 600 m). Przedsięwzięcie przewiduje przebudowę i rozbudowę odcinka dwujezdniowego o dwóch pasach ruchu od skrzyżowania z ul. Orkana do projektowanego ronda u zbiegu z drogą 18KDD, następnie od ronda do skrzyżowania z ul. Turystyczną powstanie odcinek jednojezdniowy. Inwestycja zakłada ponadto budowę ronda turbinowego, dwupasowego u zbiegu ul. Orkana i ul. Klonowej oraz budowę dróg zbiorczych, stanowisk postojowych, przebudowę i budowę chodników, dróg dla rowerów, zjazdów indywidualnych, przebudowę odwodnienia drogi i budowę kanału technologicznego.   

Rozbudowa skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej w Kielcach

Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego skrzyżowania na rondo turbinowe 2- pasowe 4 wlotowe. Zgodnie z dokumentacją techniczną przewiduje się budowę chodników, zjazdów, dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych, budowę miejsc postojowych, rozbudowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz budowę kanału technologicznego.

Rozbudowa ul. Orląt Lwowskich i ul. J. Piłsudskiego w Kielcach łączna długość ok. 480 m

Zakłada się rozbudowę jezdni ulicy J. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich do wjazdu do bloku nr 78 osiedle „Na Stoku” oraz rozbudowę jezdni ulicy Orląt Lwowskich na odcinku od skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego do bloku nr 69 osiedle „Na Stoku”. Projekt przewiduje budowę pasa ruchu dla rowerów, budowę i rozbudowę stanowisk postojowych, chodników, zjazdów publicznych i indywidualnych oraz istniejącego przystanku autobusowego na jezdni. Przebudowane lub zabezpieczone będą także sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna, oświetlenie uliczne, sieć teletechniczna, gazowa, wodociągowa, ciepłownicza.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach

W ramach inwestycji przebudowane będzie skrzyżowanie, które zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną. Przewidziano przebudowę chodników, przebudowę i budowę dróg dla rowerów, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego, przesadzeń zieleni oraz zabezpieczenie sieci podziemnych, w tym sieci gazowej.

Powrót na początek strony