Kielczanie oddali cześć ofiarom obozów

W Kielcach uczczono 81. rocznicę masowej deportacji pierwszych Polaków do obozu KL Auschwitz.

O godz. 12. delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem pomordowanych i zmarłych w niemieckich obozach koncentracyjnych na Cmentarzu Partyzanckim przy ul. Ściegiennego w Kielcach.

W uroczystościach władze miasta reprezentował Szczepan Skorupski, sekretarz Urzędu Miasta Kielce.

14 czerwca 1940 r. do KL Auschwitz dotarł pierwszy transport 728 polskich więźniów politycznych z więzienia w Tarnowie. Mieszkańców Kielc Niemcy zaczęli wywozić do obozów koncentracyjnych w drugiej połowie 1940 r. Łącznie z terenów Kielecczyzny trafiło do obozu nie mniej niż 16 tys. osób przewiezionych w 69 transportach.

Powrót na początek strony