Kielczanie uczcili pamięć bohaterów Armii Krajowej

Uroczystości związane z 78. rocznicą udanego zamachu na szefa siatki niemieckich agentów Gestapo – Franza Wittka, odbyły się przy pomniku przy ul. Solnej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, parlamentarzyści, przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej, wicewojewoda świętokrzyski i kombatanci. W uroczystości uczestniczyli także Przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś i dyr. Kancelarii Prezydenta Sławomir Stachura.

Franza Wittka próbowano zlikwidować wielokrotnie, mówi się o kilku lub nawet kilkunastu zamachach na jego życie, z których zawsze wychodził  z życiem. 15 czerwca 1944 roku, na rogu ulic Solnej i dzisiejszej Paderewskiego, udanego zamachu dokonała grupa bojowa AK pod dowództwem ppor. Kazimierza Smolaka. W zamachu brało bezpośredni udział 6 osób, z których pięć zginęło w niedługim czasie, a sam dowódca Kazimierz Smolak - zginął tego samego dnia. W odwecie Niemcy następnego dnia aresztowali 200 osób, z których około 180 rozstrzelano.

W Kielcach co roku organizowane są uroczystości przypominające o akcji i ofiarach poniesionych przez społeczeństwo Kielc i Armię Krajową.

Powrót na początek strony