Kielczanie w hołdzie Marszałkowi

W piątek, 12 maja w dniu 88. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Wolności w Kielcach odbyły się obchody upamiętniające to wydarzenie. Uroczystość tradycyjnie zorganizowało kieleckie Stowarzyszenie Pamięć i Tradycja, przy współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach oraz Urzędem Miasta Kielce. W imieniu mieszańców Kielc kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego złożył Sekretarz Miasta Szczepan Skorupski.

Pierwszy marszałek polski (1920), dwukrotny premier Polski (1926-1928 i 1930). Żołnierz, polityk, Polski Działacz społeczny i niepodległościowy. Był twórcą Organizacji Bojowej PPS, Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 11 listopada 1918 roku był naczelnym wodzem Armii Polskiej. W młodości, w czasach konspiracji był znany pod pseudonimami Wiktor i Mieczysław. Za czasów Legionów Polskich nazywano Józefa Piłsudskiego: Komendantem, Marszałkiem, Dziadkiem oraz Ziukiem.

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie w patriotycznej rodzinie. 22 marca 1887 roku za zaangażowanie w działalność wileńskich socjalistów Piłsudski został aresztowany. Następnie pod zarzutem udziału w spisku zmierzającym do obalenia cara Aleksandra II został zesłany na Syberię, do Kiryńska a potem do Tunki. Zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie.

Powrót na początek strony