Kielecki Salon Maturzystów Perspektywy 2022 z Politechniką Świętokrzyską

Fundacja Edukacyjna Perspektywy zaprasza maturzystów, a także młodszych uczniów oraz nauczycieli z Kielc i regonu do udziału w ogólnopolskiej kampanii Salon Maturzystów Perspektywy. W tym roku salon zagości również w Kielcach 6 września na Politechnice Świętokrzyskiej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy od 16 lat organizuje ogólnopolską kampanię Salon Maturzystów Perspektywy, by pomóc maturzystom, a także ich młodszym kolegom ze szkół średnich dobrze zdać egzaminy maturalne i wybrać swoją edukacyjną przyszłość. Salony Maturzystów to miejsce, gdzie prezentuje swoją ofertę uczelnie z Polski i z zagranicy.

Tegoroczny salon odwiedzą maturzyści 2023, a także doradcy edukacyjno-zawodowi. Zgodnie z hasłem „Tu matura spotyka się ze studiami” celem odwiedzających jest zdobycie najlepszych informacji o maturze 2023 oraz wybranie optymalnej ścieżki kariery.

W programie spotkań m.in.:

Prezentacje oferty edukacyjnej uczelni akademickich na rok 2023/2024 z udziałem przedstawicieli uczelni;
Wszystko o maturze 2023 z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych – spotkania ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych z maturzystami i nauczycielami na temat deklaracji maturalnych, terminów i ważnych kwestii związanych z egzaminami z przedmiotów obowiązkowych.
Zmiany w maturze, do której w maju 2023 przystąpią absolwenci liceów, będą głównym tematem spotkań podczas tegorocznego Salonu Maturzystów Perspektywy 2022. Eksperci okręgowych komisji egzaminacyjnych omówią jej zasady ogólne oraz te, które dotyczą przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych.

W ramach części targowej przedstawione zostaną oferty uczelni i szczegółowe wymogi rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024. Nie zabraknie poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań dla osób wybierających kierunek studiów i uczelnię.

Uczestnicy Salonu odbiorą też od „Perspektyw” gratisowo publikację, która od ponad 30 lat pomaga kandydatom w wyborze kierunku studiów i uczelni, czyli „Informator dla Maturzystów 2023” aktualny przewodnik na drodze od matury ku wymarzonym studiom.

Powrót na początek strony