Kieleckie obchody Dnia Strażaka

Na placu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyły się obchody Dnia Strażaka. Wydarzenie było okazją do wręczenia odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni służbowych oraz uczczenia pamięci kieleckich strażaków pod obeliskiem dedykowanym druhom, którzy tworzyli kielecką straż pożarną. Miasto Kielce podczas uroczystości reprezentował Szczepan Skorupski, sekretarz Miasta.

Podczas wydarzenia funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Kielcach, największej i najnowocześniejszej jednostki na terenie województwa świętokrzyskiego otrzymali wiele słów podziękowań oraz odebrali od nadbryg. Krzysztofa Cioska Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP odznaczenia i akty nadania wyższych stopni służbowych. Czterech funkcjonariuszy otrzymało odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, trzech „Za zasługi dla pożarnictwa”. Wyższy stopień służbowy przyznano jednemu oficerowi komendy miejskiej, pięciu aspirantom, sześciu podoficerom oraz pięciu strażakom. 

Garnizon Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej liczy obecnie 215 funkcjonariuszy, w tym 55 oficerów, 64 aspirantów, 113 podoficerów i 13 szeregowych. Ich działania wspiera 6 pracowników cywilnych. Każdego dnia służbę w podziale bojowym pełni 45 strażaków.

W strukturach Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Kielcach funkcjonują cztery Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze: JRG n1 Kielce, JRG nr 2 Kielce, JRG nr 3 Kielce i JRG nr 4 Chmielnik. Ponadto w Kielcach i powiecie kieleckim działa 55 jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 60 jednostek spoza KSRG.

W 2023 roku do KSRG zostały włączone jednostki: OSP Piotrów, OSP Bobrza oraz OSP Szewce, a na terenie gminy Górno została utworzona jednostka OSP Skorzeszyce.

Powrót na początek strony