Kieleckie UFO z „Kryształową cegłą”

Za inwestycję Centrum Komunikacyjne z systemem informacji pasażerów - rozbudowa i modernizacja Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej, Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii "Obiekty Infrastrukturalne" w XXI- edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin.

Nagrodę podczas uroczystej Gali w Sali Kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, odebrała m.in. dyr. Zarządu Transportu Miejskiego Barbara Damian.

W tym roku w 9 kategoriach wyróżniono 17 inwestycji.

Inwestorem rozbudowy i modernizacji Dworca Autobusowego była Gmina Kielce – Zarząd Transportu Miejskiego. Projekt został przygotowany przez architektów Marcina Kamińskiego i Bartosza Bojarowicza. Prace budowlane wykonała firma BUDIMEX S.A.

Dworzec Autobusowy w Kielcach został otwarty w 1984 roku. Był to wówczas jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Nowatorski wygląd i układ komunikacyjny zaprojektowali Edward Modrzejewski, Jerzy Radkiewicz i Mieczysław Kubala. Modernizacja obiektu rozpoczęła się w 2018 roku. Centrum Komunikacyjne po remoncie oddano ponownie do użytku 27 sierpnia 2021 roku.

Do Konkursu "O Kryształową cegłę" mogą być zgłaszane inwestycje z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z przygranicznych obwodów Ukrainy i Białorusi.

Jego głównym celem jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczynia się to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Centrum Komunikacyjne na bazie dawnego dworca autobusowego powstało dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działania 2.1 „Zrównoważony transport miejski, w ramach  złożonego projektu „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, dofinansowanego łącznie w wysokości 184,5 mln zł.

POLSKA WSCHODNIA EFRR.jpg

Powrót na początek strony