Kocham, Lubię, Szanuję, Nie biję – Kampania „Białej wstążki” w Kielcach

Startuje kolejna odsłona kampanii „Białej wstążki” w Kielcach. Jej celem jest zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Jak co roku prowadzona jest w dniach 25 listopada – 10 grudnia. Daty te korespondują z międzynarodową akcją „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet” i Dniem Praw Człowieka. Kampania odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce, przy ogromnym wsparciu mediów i wielu osób zaangażowanych w walkę z przemocą na terenie miasta Kielce. Kampania jest też okazją do podziękowania wszystkim osobom, które mają znaczący wkład w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W poprzednich latach inauguracji kampanii towarzyszył marsz „Kielce przeciw przemocy”. W ramach „Białej wstążki” organizowano także szereg wydarzeń profilaktycznych i promocyjnych, jak np. konferencje naukowe, warsztaty dla osób pokrzywdzonych czy zajęcia w szkołach i przedszkolach. W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, a także mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie kielczan, organizatorzy zdecydowali, że akcja będzie prowadzona głównie w przestrzeni medialnej.

„Reaguj na przemoc w rodzinie” to hasło tegorocznej edycji. Inicjatorzy zwracają uwagę, że ofiarami agresji w mogą być właściwie wszyscy domownicy. Kampania ma na celu ukształtowanie w mieszkańcach Kielc obywatelskich i odpowiedzialnych postaw.

"Szanowne Kielczanki i Kielczanie reagujcie na przejawy krzywdzenia w rodzinie kobiet, dzieci, mężczyzn, osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki temu osoby zagrożone przemocą w rodzinie i doświadczające przemocy nie pozostaną bez wsparcia" – apelują organizatorzy.

Przypadki przemocy w rodzinie można zgłaszać w wielu instytucjach, są to m.in.: Policja, Prokuratura, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kielce, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach czy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

Do ważnych wydarzeń tegorocznej kampanii należeć będzie uchwalenie przez Radę Miasta Kielce nowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kielce na lata 2021 – 2027. Program został już przekazany do umieszczenia w porządku obrad grudniowej sesji Rady Miasta Kielce.

 


Gdzie uzyskać pomoc?

Ofiary przemocy, a także wszystkie osoby poszukujące wsparcia, mogą skorzystać z pomocy instytucji i organizacji pozarządowych. Są to m.in.

• Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej, 41 366 48 47
• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach 41 368 18 67, 41 366 10 52, 41 362 89 73

oraz telefony zaufania:

• Miejski telefon zaufania „STOP PRZEMOCY” – 195 13 (całodobowy)
• Telefon dla osób w kryzysie emocjonalnym – 195 25 (całodobowy, finansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego)
• TZ „PORADNICTWO RODZINNE” – 41 368 18 74 (od 8.00, od poniedziałku - do piątku)


 

Ponadto, na stronach internetowych Urzędu Miasta Kielce oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach zamieszczony został specjalny Informator Zespołu Interdyscyplinarnego (dostępny również poniżej), w którym znajdują się aktualne dane kontaktowe wszystkich miejsc w Kielcach, w których osoby szukające pomocy, będą mogły ją uzyskać.

Kampania jest prowadzona w ponad 50 krajach na całym świecie, w Kielcach nieustannie od 2007 roku. Od tego czasu Miasto Kielce wypromowało „Białą wstążkę” w wielu gminach w Polsce. W czasie trwania akcji organizatorzy zachęcają szczególnie mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę, manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Organizatorem kampanii „Białej wstążki” są Urząd Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Powrót na początek strony