Kocham, lubię, szanuję, nie biję

W czwartek, 25 listopada po raz 15. w Kielcach rozpoczęła się Kampania „Białej wstążki”. W tym roku odbywa się pod hasłem #DziecisąWażne*.

Prezydent Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zachęcają kielczan do solidarnego sprzeciwu wobec przemocy i reagowania na przejawy krzywdzenia w rodzinie kobiet, dzieci, mężczyzn, osób starszych i niepełnosprawnych.

Celem działań XV Kampanii „Białej wstążki” pn. #DziecisąWażne* będzie podnoszenie świadomości społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie i problematyki dziecka krzywdzonego. Zwiększenie wiedzy na temat metod i form pomocy dziecku, uwrażliwienie rodziców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą na potrzebę reagowania na krzywdę dziecka.

W ramach kampanii zostanie podsumowany projekt pn. #DziecisąWażne*. W trudnym czasie, trwającej pandemii, w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby rodzin, dzieci, młodzieży oraz sygnały pochodzące od kadry specjalistycznej jak również w odpowiedzi na apele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i Wojewody Świętokrzyskiego o szczególną wrażliwość i zaangażowanie na rzecz dziecka krzywdzonego czy zagrożonego przemocą w rodzinie Gmina Kielce i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach stworzyli projekt dedykowany dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz przedstawicielom podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. #DziecisąWażne*. Projekt jest realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2021. Dofinansowanie projektu wynosi 43 173 zł, całkowita wartość – 61 631 zł.

„Niebieskie spotkanie” uroczyście inaugurujące kampanię odbędzie się na Dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury, 29 listopada w godzinach od 10:00 do 13:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, organizatorzy przewidują, że weźmie w nim udział około pół tysiąca osób.

 

Program wydarzenia, 29 listopada 2021 Kieleckie Centrum Kultury w Kielcach, Plac Moniuszki 2B:

10.00 - Inauguracja XV Kampanii społecznej „Biała wstążka”, wręczenie statuetki „Biała wstążka”, wyróżnienie laureatów konkursu „Lider Dobrych Praktyk”, podziękowania,
10.40 - Prezentacja projektu Gminy Kielce : #DziecisąWażne*,
11.00 - O prawach dziecka,
11.20 - Pułapka uzależnienia – wykład dr Dariusz Zwierzchowski,
11.40 - Część artystyczna,
13.00 – Zakończenie.

PROGRAM XV KAMPANIA SPOŁECZNA „BIAŁA WSTĄŻKA” W KIELCACH 25 listopada – 10 grudnia 2021

 

Kampania "Białej wstążki" jest prowadzona w ponad 50 krajach na całym świecie, w Kielcach nieustannie od 2007 roku. Od tego czasu Miasto Kielce wypromowało „Białą wstążkę” w wielu miastach w Polsce. W okresie trwania kampanii organizatorzy zachęcają szczególnie mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Zwracają się też z prośbą do wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć akcję. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Co roku akcja zwiększa świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród Kielczan, kieruje swoje edukacyjne przesłanie do ogółu społeczeństwa, do rodzin, do profesjonalistów i przedstawicieli służb zajmujących się walką z przemocą.
Dotychczasowe edycje kampanii poświęcały uwagę różnorodnej tematyce, skupiały się między innymi na sytuacji osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc, świadków przemocy, którymi są najczęściej dzieci oraz na problemach osób starszych doznających przemocy. Podczas kampanii mówiono także o skutkach zdrowotnych i psychospołecznych przemocy, aspektach prawnych i współpracy interdyscyplinarnej służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Każdego roku tematyka kampanii jest uniwersalna i osoby w każdym wieku korzystają z jej edukacyjnego przesłania.

Dotychczasowe akcje obfitowały w bogate wydarzenia profilaktyczne i promocyjne, były to: konferencje naukowe, dyżury specjalistów, warsztaty dla osób pokrzywdzonych i stosujących przemoc w rodzinie, zajęcia w przedszkolach, szkołach, szkolenia dla profesjonalistów, happeningi, koncerty, mecze z udziałem zawodników kieleckich klubów sportowych, publikacje naukowe, poradniki, ulotki, reklamy multimedialne, spoty społeczne, itd. Jednym z działań było także uruchomienie Miejskiego Telefonu Zaufania - 195 13 „STOP PRZEMOCY”.

Od 2010 roku, stało się  tradycją, wręczanie przez organizatorów akcji statuetki „Białej wstążki” mężczyźnie, który ma znaczące osiągnięcia w zakresie budowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Kielce. Od 2011 roku wyróżniani są również mianem „Lidera Dobrych Praktyk” i „Super lidera” osoby, które  na co dzień szczególnie aktywnie pomagają osobom i rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie i zagrożonym przemocą.

Co roku do akcji aktywnie włączają się przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, świata nauki, różnych instytucji i służb.

Patronat honorowy nad XV edycją Kampanii "Białej wstążki" objął Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

  

Gdzie szukać pomocy? – Interaktywny Informator – zasoby miasta Kielce w obszarze pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie

Telefony Zaufania

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Kielce w 2021 roku

Darmowa Pomoc Prawna

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

biała wstążka plakat.jpeg

Powrót na początek strony