Kolejna odsłona programu „Mieszkanie za remont”

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które ubiegają się o wynajęcie mieszkania od Miasta Kielce, spełniają kryteria dochodowe i zdecydują się wyremontować lokal na własny koszt. Do czwartej edycji programu „Mieszkanie za remont”, Miejski Zarząd Budynków wyznaczył 15 pustostanów.

Zgodnie z regulaminem osoba, która wykona remont lub adaptację lokalu na własny koszt i podpisze umowę najmu lokalu, może zostać zwolniona z czynszu przez okres do 60 miesięcy.

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

• są umieszczone na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy,
• średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za remont ″ mieści się w przedziale:

1. 150% – 250% najniższej emerytury (tj. 2007,70 zł – 3346,10 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego,
2. 100% – 150% najniższej emerytury (tj. 1338,44 zł –2007,70 zł) w gospodarstwie wieloosobowym.

Mieszkania przeznaczone do remontu można będzie obejrzeć w terminach:

1.            Chałubińskiego 36/10       21.11.2022 r. w godz.    8.30 – 10.30

2.            Chrobrego 85/29              21.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00

3.            Bodzentyńska 11/5           21.11.2022 r. w godz.  13.00 – 15:00

4.            Żeromskiego 20-24B/42    22.11.2022 r. w godz.    8.30 – 10.30

5.            Seminaryjska 23/8            22.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00

6.            Grunwaldzka 29/41           23.11.2022 r. w godz.    8.30 – 10.30

7.            Lecha 21/37                     23.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00

8.            Malików 150C/1                23.11.2022 r. w godz.  12.30 – 14.30

9.            Malików 150C/205            23.11.2022 r. w godz.  12.30 – 14.30

10.          Rynek 14/6                      24.11.2022 r. w godz.    9.00 – 11.00

11.          Gagarina 12/24A              24.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00

12.          Skibińskiego 6/6               24.11.2022 r. w godz.  12.00 – 14.00

13.          Ściegiennego 270A/10      25.11.2022 r. w godz.    8.00 – 10.00

14.          Wesoła 38/6                     25.11.2022 r. w godz.  10.30 – 12.30

15.          Św. Leonarda 8/9             25.11.2022 r. w godz.  13.00 – 15.00

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych terminach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Budynków, tel. 41/36-76-720 wew. 54.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do remontu mieszkania podanego w wykazie powinny złożyć w Urzędzie Miasta Wydział Mieszkalnictwa ul. Strycharska 6, wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za Remont”, do dnia 02.12.2022 r. włącznie.

Regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie Miejskiego Zarządu Budynków.

Powrót na początek strony