Kolejne miliony dla Kielc

Blisko 40 milionów złotych Miasto Kielce pozyskało w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Miasto Kielce wnioskowało o środki na trzy zadania i pozyskane fundusze pozwolą na realizację wszystkich. - Zawsze kiedy pojawiają się środki zewnętrzne sięgamy po nie, aby realizować inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców i przyczyniające się do rozwoju Kielc. W kolejnym rozdaniu postawiliśmy na zadania realizowane na peryferiach miasta. Chcemy także poprawić dostęp do usług publicznych dla mieszkańców – podkreśla wiceprezydent Bożena Szczypiór.

Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach.

W ramach projektu zaplanowano realizację dwóch zadań obejmujących modernizację budynku Przedszkola Samorządowego nr 21 na Barwinku oraz przebudowę i rozbudowę Szkoły podstawowe nr 4 na ul. Warszawskiej. Zakres prac w przedszkolu obejmie m.in.: wymianę pokrycia i docieplenie stropodachu, wymianę rur i rynien, obróbki blacharskie, wymianę instalacji odgromowej, montaż wyłazu dachowego, modernizację kominów oraz inne niezbędne prace.
W "czwórce" prace będą bardziej zaawansowane. Szkoła znajduje się z zabytkowym budynku, wybudowanym w latach 1912-1913 i zlokalizowana jest przy jednej z głównych ulic Kielc. Istniejący budynek zostanie objęty przebudową oraz kompleksową termomodernizacją. Wykonana zostanie przebudowa/dostosowanie pomieszczeń szkoły w celu połączenia z nowobudowanym obiektem. Dodatkowo wykonane zostaną 3 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, pedagoga, dyrekcji i sekretariatu, pomieszczeń dla cateringu, jadalni, świetlicy, szatni, WC. Obiekt zostanie wyposażony w instalacje wod-kan, co, gazową, elektryczną, teletechniczną, monitoringu i antywłamaniową. W celu dostosowania budynku pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami zaprojektowano dźwig osobowy. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonane zostanie: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana okien i drzwi; wymiana i docieplenie dachu, rur i rynien, instalacji odgromowej, modernizacja kominów. Ponadto wymienione zostaną instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne. Przewidziano wykonanie zjazdu oraz utwardzenie terenu w celu umożliwienia dojazdu samochodów cateringu oraz zaplanowano budowę wiaty śmietnikowej i nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej.
Wartość całkowita realizacji zadania to 9.400.000,00 zł, w tym dofinansowanie 7.990.000,00 zł (85%).

Platforma Smart City

Wdrożenie jednolitego rozwiązania PSC pozwalającego na świadczenie e-usług oraz optymalizującego wewnętrzne procesy administracyjne w Urzędzie Miasta Kielce. Cel - poprawa dostępu do usług publicznych dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji, ograniczenie odwiedzin obywateli w urzędzie i przeniesienie kontaktu z urzędem do jednego punktu załatwiania spraw - Centrum Kontaktu. Projekt zapewni mieszkańcom możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą cyfrową, umożliwi załatwianie spraw i uzyskanie rzetelnej informacji w jednym miejscu, poprzez wiele kanałów dostępowych, również działających 24H. Możliwość załatwiania spraw i dostęp do informacji publicznych w sposób zdalny jest wyjściem naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami.
Koszt całkowity zadania to 2.220.000,00 zł, a wartość dofinansowania wyniesie 1.998.000,00 zł (90%)

Inwestycje drogowe

Największe z trzech zadań będzie wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce. W ramach tej części zrealizowana zostanie kompleksowa budowa, przebudowa rozbudowa i modernizacja ulic w Kielcach, służąca poprawie komfortu życia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem terenów peryferyjnych zarówno o znaczeniu lokalnym, jak i ponadlokalnym (ul.: Sukowska, Wydryńska, Górników Staszicowskich, Karczunek, Młoda). Ulice stanowią dojazd do obiektów użyteczności publicznej, służąc ogółowi społeczeństwa, ale też do osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych. Rozbudowa ul. Sukowskiej poprawi połączenie z sąsiednią Gminą Morawicą (sołectwo Dyminy) i pozwoli na uzbrojenie terenu w nową infrastrukturę. Droga łączy się z DK73 i DW764. Budowa ul. Wydryńskiej poprawi dostępność komunikacyjną dla mieszkańców. Rozbudowa al. Górników Staszicowskich poprawi dojazd do szkoły podstawowej, firm usługowych i zabudowy jednorodzinnej. Budowa ul. Karczunek pozwoli na połączenie dwóch głównych ulic: Witosa i Warszawskiej, stanowiąc bezpieczny dojazd zarówno do posesji oraz między osiedlami mieszkalnymi. Budowa ul. Młodej zapewni nowy dojazd do Urzędu Miasta, uporządkuje przestrzeń publiczną w zabudowanym terenie i usprawni obsługę komunikacyjną osiedla mieszkalnego „Nowe Miasto”, powstającego na rewitalizowanym poprzemysłowym terenie na zachód od linii kolejowej nr 8.
Wartość całkowita projektu - 31.500.000,00 zł, w tym dofinansowanie dofinansowanie - 29.925.000,00 zł (95%).

Powrót na początek strony