Kolejne posiedzenie Społecznej Rady Kultury

We wtorek, 27 września, odbyło się czwarte posiedzenie Społecznej Rady Kultury. Debatowano m.in. na temat potencjału turystyki w kulturze.

W posiedzeniu udział wzięli m.in. wiceprezydent Kielc - Marcin Chłodnicki, dyrektor biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego - Małgorzata Wilk-Grzywna, kierownik Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej - Magdalena Osełka oraz członkowie Społecznej Rady Kultury.

Poruszono wiele aspektów istotnych w procesie ubiegania się o tytuł Kielce - Europejska Stolica Kultury. Dyskutowano o korzyściach, jakie płyną dla turystyki i kultury z ubiegania się o tytuł ESK, powiązaniach kultury z turystyką, potrzebie zaangażowania instytucji z całego regionu w proces ubiegania się o ten zaszczytny tytuł, odpowiednim planowaniu i koordynacji działań w przebiegu całego procesu, zarządzaniu i ścisłej współpracy instytucji kultury w regionie.

 

Mówiono o potrzebie ukazania unikatowości naszego regionu i Kielc jako naturalnej przestrzeni dla kultury i aktywności. Podkreślono potrzebę podkreślenia mocy historii regionu, jego legend i przyrody, ukazanie historycznych miast i miasteczek, zamków i pałaców jako źródeł historii i kultury, prezentacja Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego, Świętokrzyskiego Szlaku Zabytków Techniki, Świętokrzyskich Szlaków Archeo-Geologicznych oraz naszych skarbów na liście UNESCO.

Przedstawiona została również prezentacja „Potencjał turystyczny Kielc i regionu. Jak go wykorzystać w walce o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury”.

Powrót na początek strony