Kolejne spotkanie Rady Biznesu

W Kieleckim Parku Technologicznym odbyło się kolejne posiedzenie Rady Biznesu przy Prezydencie Kielc. W spotkaniu z przedsiębiorcami udział wzięli m.in. Prezydent Kielc Bogdan Wenta, dyrekcja KPT, pracownicy Centrum Obsługi Inwestora oraz innych wydziałów Urzędu Miasta Kielce.

Tematami przewodnimi dyskusji były m.in. kwestie dotyczące zapisów uchwały krajobrazowej i jej wpływie na przestrzeń miejską, referowanej przez dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Kielce, Artura Hajdorowicza. Ponadto dyskutowano o zmianach podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na przedsiębiorców, zaprezentowanych przez p.o. dyrektora Wydziału Podatków Zarządzania Należnościami i Windykacji UM Kielce, Karolina Kamela.

Kolejnymi tematami były oferty menadżerskich studiów podyplomowych Politechniki Świętokrzyskiej oraz bieżących spraw związanych z budżetem miasta, sytuacją ekonomiczną i wynikającymi z niej ograniczeniami i propozycjami dalszych działań.

- Dziękuję przedsiębiorcom zrzeszonym w ramach Rady Biznesu za konstruktywną debatę i merytoryczne podpowiedzi dotyczące działań miasta w obszarze przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w panujących obecnie, trudnych czasach - powiedział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Głównym zadaniem Rady Biznesu jest doradzanie prezydentowi miasta opinii, wskazówek i podpowiedzi nt. rozwoju przedsiębiorczości w Kielcach. W jej skład wchodzą m.in. osoby, które swoje firmy prowadzą w stolicy województwa świętokrzyskiego i bliskim sąsiedztwie, a także rektorzy kieleckich uczelni.

zdjęcia: Kielecki Park Technologiczny

Powrót na początek strony