Komunikat dotyczący Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W piątek, 3 marca w siedzibie Urzędu Miasta Kielce odbyły się negocjacje pomiędzy dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielce z Komisją Negocjacyjną NSZZ Solidarność MOSiR.

Dyrektor MOSiR zaproponował stronie związkowej regulacje płacowe obejmujące przyznanie na okres od stycznia do marca 2023 r. dodatku covidowego dla każdego pracownika MOSiR w wysokości 350 zł brutto miesięcznie oraz zwiększenie od kwietnia 2023 r. wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich pracowników MOSiR o kwotę 150 zł brutto miesięcznie. Było to zgodne z oczekiwaniami strony związkowej, które zaproponowano podczas spotkania w dn. 23 lutego 2023 r. Dzisiaj strona związkowa zaakceptowała propozycję przyznania dodatku covidowego w pierwszym kwartale 2023 r., jednocześnie przedstawiając żądanie, aby od kwietnia 2023 r. podstawowe wynagrodzenie wszystkich pracowników MOSiR wzrosło o 300 zł brutto.

Wobec braku środków finansowych niezbędnych do realizacji takiej podwyżki, strony zgodziły się podpisać protokół rozbieżności. Nie zamyka to drogi do dalszych negocjacji.

Powrót na początek strony