Komunikat dla mieszkańców ws. sprzedaży węgla sprowadzonego przez Polski Rząd

Drodzy Mieszkańcy,

Miasto Kielce analizuje możliwość i warunki przystąpienia do sprzedaży węgla sprowadzonego przez Polski Rząd. Decyzja dotycząca sprzedaży zostanie podjęta po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz, co najważniejsze, po zebraniu informacji od Państwa, dotyczącej zainteresowania jego zakupem. Zgodnie z projektem ww. ustawy cena sprzedaży ma wynosić 2.000,00 zł brutto za tonę. Ilość paliwa stałego, które będzie dostępne dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego zostanie określona w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

W związku z powyższym, jeśli uznają Państwo, że takie zapotrzebowanie występuje w Państwa gospodarstwie domowym, prosimy o wypełnienie formularza online dostępnego na stronie https://idea.kielce.eu/wegiel lub pobranie i wypełnienie załączonego dokumentu „Formularz zapotrzebowania na węgiel" oraz jego przesłanie na adres poczty elektronicznej: energia@um.kielce.pl; dostarczenie do Biura Obsługi Interesanta, ul. Rynek 1 lub ul. Strycharska 6 lub przesłanie pocztą na adres Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska  ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, w terminie do 26 października 2022 roku.

Powrót na początek strony