Komunikat dot. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dzisiaj (7 marca 2023 r.) podpisane zostało porozumienie kończące spór zbiorowy pomiędzy pracodawcą - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kielcach, a Komisją Negocjacyjną NSZZ Solidarność MOSiR.

Porozumienie obejmuje:

a) przyznanie każdemu pracownikowi MOSiR dodatku covidowego za okres styczeń, luty i marzec 2023 r. w wysokości 350,00 zł brutto miesięcznie,

b) zwiększenie podstawy wynagrodzenia dla wszystkich pracowników MOSiR o 150 zł brutto miesięcznie od kwietnia 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że od 2020 roku MOSiR przeznaczył na wzrost wynagrodzeń łącznie 3 062 000 złotych.

Powrót na początek strony