Komunikat PGO o czasowym wstrzymaniu przyjmowania odpadów w dniu 21 maja

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku spełniając wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów informuje, że w dniu 21 maja 2024 r. przeprowadzone zostaną obowiązkowe ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru oraz funkcjonowania Systemu Alarmowania Pożarowego, procedur ewakuacyjnych i akcji gaśniczych na terenie ZUO/SO-Promnik. W związku z powyższym w dniu 21 maja 2024 r. od godz. 9:00 do godz. 12:00 zostanie czasowo wstrzymane przyjmowanie odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku. Prosimy o odpowiednie dostosowanie harmonogramów zbiórek i dostaw odpadów w celu uniknięcia wielogodzinnego oczekiwania w kolejce do wjazdu i rozładunku.

Powrót na początek strony