Komunikat prasowy Prezydenta Miasta Kielce

Komunikat w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK”.

Po przeprowadzeniu szeregu analiz i konsultacji, uzyskaniu opinii prawnych, a także mając na uwadze głosy wszystkich stron zaangażowanych w proces sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK” Prezydent Miasta Kielce w dniu 20 marca 2023 r. podjął decyzję o uwzględnieniu uwag większości mieszkańców postulujących o całkowity zakaz zabudowy wielorodzinnej na wskazanym obszarze. Tym samy projekt planu został skierowany do korekty ustaleń jak wyżej.

Powrót na początek strony