Konferencja pt. „Wieś kielecka po II wojnie światowej w źródłach kościelnych”

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Archiwum Diecezjalne w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na konferencję pt. „Wieś kielecka po II wojnie światowej w źródłach kościelnych”. Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia IPN” w Kielcach przy ul. Warszawska 5. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Prezydenta Kielc.

Podczas V edycji konferencji zostaną omówione zagadnienia dotyczące kondycji materialnej, jak niematerialnej  wsi kieleckiej w oparciu o nieznaną dotąd dokumentacja pochodząca z archiwów diecezjalnych.

Historia wsi świętokrzyskiej od wielu lat stanowi przedmiot badań wielu naukowców. Coroczne konferencje podejmowały  ważne aspekty życia mieszkańców wsi podczas II wojny światowej ich bohaterstwo i ofiarność. Tegoroczna konferencja podejmować będzie liczne wątki związane z sytuacją na wsi tuż po zakończeniu wojny. W wystąpieniach konferencyjnych zostaną omówione zagadnienia przemian religijności mieszkańców parafii wiejskich w czasie wojny, straty demograficzne oraz materialne wsi, konsekwencje represji dokonanych przez okupantów oraz problematyka organizacji wsparcia materialnego i duchowego ze strony władz kościelnych udzielanego mieszkańcom. Na osobną uwagę zasługują także tematy dotyczące zniszczeń katolickich obiektów sakralnych w diecezji kieleckiej.

Program konferencji

Panel 1:

- dr hab.  prof. UJK  Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Polityka okupanta niemieckiego wobec wsi (9.30 – 9.50)

- ks. dr Tomasz Gocel (Archiwum Diecezjalne w Kielcach), Przemiany religijności mieszkańców parafii wiejskich na terenie diecezji kieleckiej w latach 1939-1945 (9.50 – 10.10)

- ks. dr Piotr Tylec (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Zespół akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu - źródło do dziejów ludności wiejskiej na Kielecczyźnie w latach 1945-1948 (10.10 – 10.30)

- Dyskusja (10.30 – 10.45)

- Przerwa kawowa (10.45 – 11.00)

Panel 2:

- dr Tomasz Domański (Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach), Straty demograficzne i materialne na wsi kieleckiej w świetle źródeł kościelnych (11.00 – 11.20)

- dr Paweł Glugla (badacz niezależny), Straty wojenne duchowieństwa wiejskiego diecezji sandomierskiej (11.20 – 11.40)

- Waldemar Chrobak (Uniwersytet Rzeszowski), Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej podczas II wojny światowej (11.40 – 12.00)

- dr Karolina Święcich (badacz niezależny), Wojna i jej konsekwencje na przykładzie parafii św. Jacka w Leszczynach (12.00 – 12.20)

- dr Kamil Sasal (Archiwum Państwowe w Kielcach), Powojenny obraz życia religijnego w wiejskich parafiach dekanatu kieleckiego (12.20 – 12.40)

- Dyskusja (12.40 – 13.00)

- Przerwa obiadowa (13.00 – 14.00)

Panel 3:

- ks. dr Marcin Rokita (Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach), Organizacje i stowarzyszenia katolickie w parafiach wiejskich po wojnie 1945-1949 (14.00 – 14.20)

- Ewa Kołomańska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich oddział Muzeum Wsi Kieleckiej), Caritas diecezji kieleckiej w dziele pomocy mieszkańcom wsi kieleckiej po II wojnie światowej (14.20 – 14.40)

- ks. prof. Bogdan Stanaszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Caritas diecezji sandomierskiej wobec potrzeb mieszkańców wsi (14.40 – 15.00)

- Dyskusja (15.00 – 15.30)

 

Powrót na początek strony