Konieczne usunięcie dwóch drzew na ul. Kostki

Miejski Zarząd Dróg informuje, że 17 marca br. planowana jest wycinka dwóch klonów rosnących w pasie drogowym ul. św. S. Kostki w Kielcach. Wycinka spowodowana jest złym stanem fitosanitarnym drzew, które ze względu na możliwość odłamania konarów i osłabioną statykę stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz mienia.

O wycinkę do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach zwróciła się Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Zagórska-Północ w związku z przeglądem osiedla. Po dokonaniu wizji lokalnej MZD w Kielcach przychylił się do jej wniosku i w konsekwencji wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o wydanie zgody na wycinkę trzech drzew. Specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego po oględzinach i wnikliwej analizie uznali, że usunięcie jednego z drzew jest niezasadne, natomiast dwa pozostałe kwalifikują się do wycinki ponieważ obumierają i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. MZD w Kielcach uzyskał także zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na usunięcie budki lęgowej szpaka z jednego z drzew.

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Miejski Zarząd Dróg w Kielcach został zobowiązany do wykonania nasadzeń zastępczych w liczbie dwóch drzew (klony) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm wynoszącym co najmniej 14 cm. Nasadzenia, których termin wyznaczono do 31.10.2023 r., zostaną wykonane już wiosną w pasie drogowym ul. św. S. Kostki.  

źródło: MZD

Powrót na początek strony