Konkurs „Kielce-Moje Miasto w 2021 roku”

Konkurs plastyczny.png

Urząd Miasta Kielce zaprasza do udziału w konkursie „Kielce-Moje Miasto w 2021 roku”. Czekają atrakcyjne nagrody.

Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 (297 x 420 mm), która ma przedstawiać artystyczną wizję tego, jak ich zdaniem powinno wyglądać nasze miasto w 2021 roku.

Technika pracy płaska. Propozycja konkursowa może być wykonana za pomocą farb, pasteli, kredek itp. Przy ocenie pod uwagę będzie brana m.in. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu oraz walory artystyczne - kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

 

Wykonaną pracę należy sfotografować i przesłać na adres: marketing@um.kielce.pl

 

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:
1. dzieci w wieku przedszkolnym;
2. dzieci z klas I - III szkoły podstawowej;
3. dzieci z klas IV - VIII szkoły podstawowej.

 

Prace można zgłaszać od od 21 grudnia do 20 stycznie 2021 r.

 

Uwaga! Każdy uczestnik, może przesłać tylko jedną propozycję!

Wraz z fotografią pracy należy przesłać wypełnione i podpisane przez przedstawicieli ustawowych (rodziców) lub opiekunów prawnych uczestnika skany następujących dokumentów:
- metryczki stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu;
- oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu - jeżeli uczestnik Konkursu jest również twórcą fotografii pracy konkursowej;
- oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu - jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny uczestnika Konkursu jest twórcą fotografii pracy konkursowej.

 

Szczegółowy regulamin oraz załączniki dostępne są poniżej.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 stycznia 2021 r.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. regulamin_konkursu_kielce-moje_miasto_w_2021_roku.pdf PDF 336.02 KB
2. zalacznik_nr_1_regulamin_konkursu_kielce-moje_miasto_w_2021_roku.pdf PDF 67.62 KB
3. zalacznik_nr_2_regulamin_konkursu_kielce-moje_miasto_w_2021_roku.pdf PDF 176.86 KB
4. zalacznik_nr_3_regulamin_konkursu_kielce-moje_miasto_w_2021_roku.pdf PDF 176.68 KB
Powrót na początek strony