Konkurs o Nagrodę NOVATOR 2021. SIPH zaprasza przedsiębiorców i wynalazców

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach po raz piętnasty zaprasza przedsiębiorców i wynalazców do udziału w konkursie o nagrodę gospodarczą NOVATOR. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 marca br.

Celem konkursu, zainicjowanego przez SIPH w 2006 roku, jest propagowanie innowacyjności w gospodarce, promocja firm, które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji i kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego.

Inteligentna Stacja Transformatorowa z podziemnym magazynem energii, podłoga interaktywna Magiczny Dywan, zautomatyzowana linia wytwarzania drogowych odlewów żeliwnych, internetowy system zarządzania  przedsiębiorstwem komunalnym – to tylko niektóre z różnorodnych projektów nagrodzonych NOVATORAMI. Do grona laureatów należą wynalazcy, przedsiębiorcy, naukowcy, firmy i instytucje. Są wśród nich m.in.: Stanisław Szczepaniak, Michał Sołowow, Krzysztof Klicki, Bogusław Wypychewicz, prof. Stanisław Adamczak, firmy ZPUE S.A. Włoszczowa, Celsa Huta Ostrowiec, Odlewnie Polskie S.A. Starachowice, Fabryka Kotłów SEFAKO Sędziszów i Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej.

W tym roku statuetki zostaną przyznane w pięciu dziedzinach:

 „Innowacyjna inwestycja” uhonorowane zostaną trzy przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego, które w 2021 roku zrealizowały najlepsze projekty innowacyjne rozumiane jako wprowadzenie nowego produktu, usługi, nowego procesu technologicznego bądź nowej linii produkcyjnej.

 „Współpraca nauka – przemysł” wyróżnione zostanie przedsiębiorstwo z województwa świętokrzyskiego, które zrealizowało najlepszy projekt we współpracy z placówką naukowo-badawczą.

 Indywidualną nagrodę w dziedzinie „Lider innowacyjności” otrzyma osoba, firma lub instytucja o znaczącym dorobku w dziedzinie wdrażania i propagowania innowacji.

 „Animator gospodarki” uhonorowana będzie osoba, firma lub instytucja tworząca warunki dla rozwoju gospodarczego.

 Tytuł „Młody novator” otrzyma liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego nowatorskiego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego.

W dziedzinach „Innowacyjna inwestycja”, „Współpraca nauka – przemysł” oraz „Młody novator” kandydaci składają deklaracje udziału. W dziedzinach „Lider innowacji” i „Animator gospodarki” kandydatów zgłaszają członkowie SIPH oraz członkowie Kapituły Konkursu NOVATOR.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 marca 2022 roku.

Materiały konkursowe znajdują się na stronie SIPH

Od początku sponsorem konkursu są Bank Gospodarstwa Krajowego i Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH. W tym roku wsparcia finansowego udzielili także Wojewoda Świętokrzyski i Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Powrót na początek strony