Konsularny Punkt Informacyjny w Winnicy

W wyniku działań władz Winnicy, organizacji polonijnych oraz dzięki wsparciu Miasta Kielce Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyraziło zgodę na utworzenie w Winnicy (miasto partnerskie Kielc) Konsularnego Punktu Informacyjnego. Punkt Informacyjny rozpoczął pracę od dnia 20 marca 2007 r. w hotelu "Podilja", ul. Puszkina 4. (1 piętro). Punkt ten będzie otwarty w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 12.00 do 18.00. Pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Kijowie będą udzielali informacji dotyczących spraw: wizowych, paszportowych, prawnych, obywatelskich i innych z zakresu pracy konsularnej. W Punkcie Informacyjnym nie będzie można uzyskać wizy do Polski.


28.09.2006 r. Rada Miejska w Kielcach podjęła rezolucję "W sprawie decyzji Ministra Spraw Zagranicznych" umożliwiającej utworzenie w Winnicy na Ukrainie konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwalona rezolucja była odpowiedzią na prośbę wystosowaną przez włodarzy Miasta Winnica odnośnie wsparcia inicjatywy organizacji w 400 tysięcznej stolicy Podola Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Powrót na początek strony