KPT będzie wspierać Winnicę w budowie Parku Innowacji i Technologii

Winnicki Park Innowacji i Technologii - taką nazwę ma mieć nowopowstały park technologiczny  na Ukrainie. W opracowaniu koncepcji naszym sąsiadom ze Wschodu pomagać będzie Kielecki Park Technologiczny. 

 

Kielecki Park Technologiczny otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego "Polska pomoc rozwojowa 2019". Projekt KPT, który pomyślnie przeszedł weryfikację, nosi nazwę Winnicki Park Innowacji i Technologii (WPIiT) (Vinnytsia Innovation and Technology Park). Jego celem jest wsparcie Ukrainy w budowie pierwszego w tym kraju parku technologicznego. Po stronie ukraińskiej za jego realizację odpowiada Winnickie Gminne Centrum Innowacji.

 

Projekt został podzielny na 3 etapy. W pierwszej kolejności, jeszcze w czerwcu, ruszą konsultacje społeczne na Ukrainie z udziałem ekspertów z Polski z przedstawicielami instytucji, firm, organizacji okołobiznesowych, uczelni oraz władz samorządowych z Ukrainy. Celem jest zbudowanie podwalin pod realizację projektu i zebranie grona interesariuszy, ambasadorów projektu, którzy wesprą inicjatywę, zaangażują się w budowę ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości i innowacji w Winnicy. Ponadto rezultatem tego etapu będzie zawiązanie partnerstwa wokół Winnickiego Parku Innowacji i Technologii, w tym określenie założeń systemu wdrażania działań, z uwzględnieniem bieżących trendów rozwojowych oraz warunków otoczenia i administracyjno-prawnych. Konsultacje pomogą także zidentyfikować potrzeby strony ukraińskiej i różnych grup interesariuszy, w zakresie doskonalenia systemu wsparcia przedsiębiorstw.

 

Drugi etap projektu to prace eksperckie, które potrwają do listopada. Chodzi o wypracowanie realnych do wdrożenia założeń do budowy ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości i innowacji w Winnicy. Tu zaangażowani zostaną eksperci doświadczeni w realizacji podobnych koncepcji, strategii oraz studium wykonalności.

 

Rezultatem prac będą opracowania składające się z kilku części. Wśród nich znajdą się takie informacje, jak koncepcja WPIiT, analiza finansowa i ryzyka, czy studium wykonalności. Ponadto znajdzie się  a także koncepcja uruchomienia programu inkubacyjnego dla start-upów, czy zestaw standardów potrzebnych do budowy inkubatora. Będzie też propozycja stworzenia szkoły IT, czy Centrum Transferu Technologii. Dokumentacja posłużyć ma także jako dobra praktyka dla innych parków, inicjatyw parkowych i inkubatorowych na Ukrainie.

 

W ramach projektu powstanie także program szkoleniowy dla kadry.  Warsztaty, które ruszyć mają we wrześniu, poprowadzą eksperci z Polski i będą okazją do konsultacji i weryfikacji poszczególnych elementów koncepcji strategicznych. Do szkoleń zaproszeni zostaną przedstawiciele Winnickiego Centrum Innowacji, pracownicy naukowi, w tym osoby zajmujące się prawami własności intelektualnej (IPR) na uczelni, przedstawiciele organizacji tworzących ekosystem, które podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz tworzenia ekosystemu wsparcia wokół Winnickiego Parku Innowacji i Technologii.

 

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Powrót na początek strony