KPT na Węgrzech i w Uzbekistanie

KPT zaangażuje się w pomoc przy budowie Parku Technologicznego w Budapeszt–Csepel.  W ciągu najbliższych kilku dni, prowadzone będą rozmowy na ten temat. Delegacja Parku przebywa na Węgrzech, gdzie spotka się z tamtejszymi władzami, pracownikami wyższych uczelni oraz przedsiębiorcami. - To już kolejne rozmowy w tej sprawie. Naszym zadaniem będzie pomoc w przygotowaniu koncepcji funkcjonowania nowej jednostki. Tamtejsze władze chcą skorzystać z naszych doświadczeń. Najbardziej interesuje ich kwestia pozyskiwania środków na inwestycje – informuje Szymon Mazurkiewicz, dyrektor KPT.

 

Budapeszt-Csepel to dzielnica stolicy Węgier, która od 2005 roku jest partnerem Kielc. Węgierscy samorządowcy nie będą jedynymi, którzy skorzystają z doświadczenia pracowników KPT. Dzięki realizacji międzynarodowego projektu Tempus, Park będzie wspierać także budowę trzech tego typu instytucji w Uzbekistanie. Na ten cel udało się pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej. W nowe zadanie zaangażowani są także przedstawiciele jednostek naukowych i samorządowych z Bułgarii, Hiszpanii oraz Uzbekistanu. - Głównym celem projektu jest przygotowanie koncepcji funkcjonowania trzech parków naukowo - technologicznych w Uzbekistanie. Zadaniem KPT będzie wsparcie merytoryczne, pomoc z zorganizowaniu  konsultacji oraz  opracowywaniu dokumentów niezbędnych do powstanie nowych instytucji. Dla Parku bardzo ważne jest, że angażujemy się w kolejną międzynarodową inicjatywę – mówi dyrektor KPT Szymon Mazurkiewicz. Pomoc przy tworzeniu nowych parków technologicznych, to już kolejne działanie KPT o zasięgu międzynarodowym.

Powrót na początek strony