KPT szkoli instytucje kultury z efektywnego marketingu

Kielecki Park Technologiczny rozpoczął kolejny międzynarodowy projekt, tym razem adresowany do kieleckich instytucji kultury.

CREMEL, czyli Creative Media Lab (Kreatywne Laboratorium Medialne) to kolejny projekt realizowany przez Kielecki Park Technologiczny z finansowym wsparciem Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. To 2-letnie międzynarodowe przedsięwzięcie, które obejmuje budowę sieci współpracy pomiędzy partnerami z różnych krajów.  – Działania projektowe koncentrują się przede wszystkim na aspekcie szkoleniowym i mają na celu opracowanie puli bezpłatnych szkoleń, następnie przetestowanie ich na grupie wyłonionych trenerów i specjalistów. Jego zadaniem jest również szerzenie aktualnie niezbędnych umiejętności cyfrowych wśród instytucji kultury i branż kreatywnych - mówi Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.

Projekt powstał we współpracy agencji kreatywnych z Łotwy, Włoch, Estonii, Agencji rozwoju lokalnego PINS z Chorwacji oraz Kieleckiego Parku Technologicznego. CREMEL to odpowiedź na potrzeby sektora kultury oraz wsparcie w rozwijaniu kompetencji z zakresu umiejętności twórczych w obszarze marketingu, tj. profesjonalnego budowania wizerunku instytucji, projektowania wizualnego i audiowizualnego, komunikacji marketingowej. - W ramach przedsięwzięcia podmioty nie tylko będą mogły wziąć udział w warsztatach. Zostanie opracowany także materiał szkoleniowy w postaci webinarów, publikacji cyfrowych oraz powstanie specjalna platforma, na której będzie można nieodpłatnie korzystać z udostępnionych materiałów, przygotowanych przez KPT oraz pozostałych partnerów – dodaje dyrektor KPT.

Pierwszy etap projektu miał za zadanie zbadać realne potrzeby kieleckich instytucji kultury w obszarze  marketingu. Poruszone zostały m.in. tematy publikacji cyfrowych, planowania komunikacji w mediach internetowych, kreacji marki i komunikacji wizualnej. W inauguracyjnym szkoleniu wzięły udział następujące kieleckie instytucje kultury: Muzeum Zabawek i Zabawy, Geonatura Kielce, Kielecki Teatr Tańca, Dom Kultury Zameczek, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” im. Stefana Karskiego, Dom Kultury Białogon, Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach.

Powrót na początek strony