Ważne informacje w sprawie zakupu węgla po preferencyjnych cenach

Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego dla gospodarstwa domowego po preferencyjnych cenach muszą złożyć wniosek do 5 grudnia 2022. Miasto Kielce zmuszone jest do skrócenia terminu składania wniosków z uwagi na to, że umowa z podmiotem wprowadzającym do odbioru, jakim jest Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach, warunkuje zakup węgla kamiennego w cenie preferencyjnej i następnie jego sprzedaż uprawnionym osobom w terminie obowiązywania umowy tj. do dnia 31.12.2022 r.

Cena za jaką gospodarstwo domowe będzie mogło zakupić paliwo stałe została ustalona na poziomie 1950,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 29.11.2022 r. zostały podpisane umowy ze składami węgla, które będą dla gminy świadczyć usługę dystrybucji węgla kamiennego sprowadzonego dla mieszkańców Kielc. Podmiotami  tymi są:

1.       P.H.U.ANDAR Dariusz Dudek, z punktem odbioru w Kielcach przy ul. Piwowarska 24 A, tel. 41 332-52-53

2.       CARBON Błażej Stępień, z punktem odbioru w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 8, tel. 661-628-700

3.       Przedsiębiorstwo Handlowe PROMAX Halina Augustowska, z punktem odbioru w Kielcach przy ul. Leśniówka 70 A, tel. 41 361-76-32

4.       Firma Handlowo- Usługowa NOWEK Sp. Jawna, z punktem odbioru w Kielcach przy ul. Kolberga 2, tel. 41 368-34-24

Przypominamy, że na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) od 14 listopada 2022 r. można składać wniosek na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w ilości 1,5 tony na gospodarstwo domowe.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej, na kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Kielcach Rynek 1 pok. 12  lub ul. Strycharska 6 pok. 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, bądź elektronicznie, przesyłając za pomocą środków komunikacji elektronicznej na portalu ePUAP dołączając jako załącznik skan wypełnionego wniosku. Wniosek należy pobrać ze strony internetowej: www.kielce.eu lub bipum.kielce.eu. Wypełniony wniosek będzie rozpatrzony zgodnie z procedurą zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W chwili obecnej wnioski są rozpatrywane pod kątem spełnienia warunków formalnych i merytorycznych. Po pozytywnej weryfikacji zgodnie z procedurą Wnioskodawcy zostaną zaproszeni do podpisania umowy i wniesienia opłaty.

Węgiel po preferencyjnych cenach mogą kupić mieszkańcy Kielc, którzy zgłosili deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz te osoby, którym przysługuje dodatek węglowy.

 

Powrót na początek strony