„Kubuś” zaprasza dzieci na scenę. Trwa nabór do przeglądu

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach im. Stefana Karskiego serdecznie zaprasza dziecięce grupy teatralne, reprezentujące szkoły, przedszkola, domy kultury i placówki oświatowo-wychowawcze z województwa świętokrzyskiego do udziału w IV Przeglądzie Spektakli Szkolnych i Przedszkolnych "Uwaga! Dzieci na scenie!”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Karty zgłoszenia wraz z nagraniem próby lub całego spektaklu należy przesyłać do 16 marca 2022 roku.

Celem przeglądu jest m.in. prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów teatralnych na profesjonalnej scenie, inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pedagogów. To także doskonały sposób rozwijania wrażliwości estetycznej i wzbogacanie osobowości dzieci poprzez edukację teatralną.

Placówkę może reprezentować tylko jeden zespół w każdej kategorii wiekowej, liczący nie więcej niż 25 osób.

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:

• przedszkola,

• szkoły podstawowe (kl. I-III),

• szkoły podstawowe (kl. IV-VI),

• szkoły podstawowe (kl. VII-VIII).

Przegląd składa się z dwóch etapów: rekrutacyjnego oraz finałowego.

Karty zgłoszeniowe należy przesyłać na adres:

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego

ul. Duża 9

25-304 Kielce

Uwaga! Dzieci na scenie

Szczegóły można znaleźć w regulaminie Przeglądu oraz na stronie Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Regulamin_uwaga_dzieci_na_scenie.pdf PDF 3.12 MB
Powrót na początek strony